Amserlen Dosbarthiadau

Yn dilyn trafodaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion yn sgil tynhau cyfyngiadau Llywodraeth Cymru, rydym rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu  ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro. 

Fodd bynag, mae’n bleser gennym ni gynnig ein gwasanaeth ar-lein, ar alw am ddim i’n haelodau. Mae Wexer yn darparu dewis enfawr o sesiynau y cewch gymryd rhan ynddynt ar adeg sy’n gyfleus i chi. Er mwyn cyrraedd i’r dudalen bydd angen i chi ddefnyddio manylion mewngofnodi eich cyfrif Aber. Mae’r gwasanaeth ar gael i aelodau’n unig. 

https://wexer.aber.ac.uk 

Mae croeso mawr ichi gysylltu â ni os gallwn roi rhagor o gymorth ichi. E-bostiwch sports@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622280 

Mae’r rhodd hon am ddim i’n haelodau yn fodd inni ddal ati i gynnig darpariaeth ymarfer corff o’r radd flaenaf dan yr amgylchiadau anodd hyn. Wexer ArAlw https://wexer.aber.ac.uk Dim ond aelodau’r Ganolfan Chwaraeon all ddefnyddio’r ddolen hon. Dewiswch yr ymarfer yr hoffech ei wneud, a mwynhewch. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y mesur dros dro hwn o gymorth inni gynnal lefel o ffitrwydd ac yn rhoi cyfle inni helpu i wella ein iechyd meddwl a’n lles. Rydyn ni’n sylweddoli nad yw hyn yr un fath â dod i’r dosbarth a chwrdd â ffrindiau, ond bydd yn rhywfaint o gysur yn y cyfnod heriol hwn. Mae croeso mawr ichi gysylltu â ni os gallwn roi rhagor o gymorth ichi. E-bostiwch sports@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970622280

Dydd Llun

Amser Dosbarth Hyfforddwr
09:30-10:15

Seiclo Gallu Cymysg

Jo Carr -Murphy
17:30-18:15

Seiclo Gallu Cymysg

Helen Stockley Jones
18:30-19:15

Pilates

Rachel Hubbard

Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro. 

 

Dydd Mawrth

Amser Dosbarth Hyfforddwr
12:30-13:15

Seiclo Uwch

Alastair
17:30-18-15

Ymarfer Cylchred - Yn y Gawell

Alastair Rhodes
17:30 - 18:15

Pilates

Helen Stockley-Jones
18:30-19:15

Seiclo Gallu Cymysg

Pete Jenkins
19:30-20:15

Zumba - Yn y Gawell

Lilyma Serra-Thapa

Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro. 

Dydd Mercher

Amser Dosbarth Hyfforddwr
12:30 - 13:15

Seiclo Gallu Cymysg

Janet Rodgers
17:30 - 18:15

Pilates

Janet Rodgers

 

Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu  ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro. 

 

Dydd Iau

Amser Dosbarth Hyfforddwr
09.30 - 10.15

Ioga 

Rosa
12:30 - 13:15

Pilates

Rachel Hubbard
17:30 - 18:15

Seiclo - Gallu Cymysg

Mel Gaul
17:30 - 18:15

Ymarfer Cylchedd - Yn y Gawell

Bethan Davies
19:30 - 20:15

Zumba - Yn y Gawell

Charlotte Davies

Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro. 

Dydd Gwener

Amser Dosbarth Hyfforddwr
15:30 - 13:15

Seiclo - Gallu Cymysg

Janet Rodgers
16:30 - 17:15

Power Yoga

Regina Hellmich
17:30 - 18:15

Yoga i Bawb

Regina Hellmich

 Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro. 

Dydd Sadwrn

Amser Dosbarth Hyfforddwr
08:30 - 09:15

Seiclo - Gallu Cymysg

Jane Morris
10:30 - 11:15 Pilates Janet Rodgers

 Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro. 

Dydd Sul

Amser Dosbarth Hyfforddwr
09:30 - 10:15

Seiclo - Gallu Cymysg

Jane Morris
11:30 - 12:10 Ioga i Bawb Regina Hellmich 

 Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu ddosbarthiadau FfitRhwyd wyneb yn wyneb dros dro.