Amserlen Dosbarthiadau

Mae'r rhaglen FitTogether yn rhoi'r gorau i chi o ran ymarfer mewn grŵp - mae ar agor i bobl nad ydynt yn aelodau yn osgytal ag aelodau ac nid yw ar gyfer myfyrwyr a staff yn unig ond ar gyfer pawb.

Sylwch y byddwn yn uwchraddio llawr y Neuadd Chwaraeon o 25/6/18 i 29/7/18 a chynhelir pob dosbarth nos yn y Gawell. Casglwch eich tocyn fel arfer o'r brif dderbynfa os gwelwch yn dda.

Nid oes angen archebu, ond mae'n werth gwirio'r llefydd sydd ar gael os ydych yn mynychu dosbarth sbinio gan mai 14 beic yn unig sydd gennym ni. Fel arall, dewch tua 10 munud cyn y dechrau, cofrestrwch wrth y dderbynfa a gwnewch eich ffordd i'r dosbarth. Peidiwch ag anghofio cyflwyno'ch hun i'r hyfforddwr os ydych yn newydd i'r dosbarth fel y gallant roi cyngor i chi ar sut i gael y gorau o'r sesiwn. Mae gennym opsiynau ar gyfer dechreuwyr ac aelodau dosbarth uwch.

Manteisiwch ar ein Aelodaeth Haf - taliad unwaith yn unig o flaen llaw, nid yw yn eich clymu a'r unig ymrwymiad yw i chi'ch hunan a'ch ffitrwydd! £30 y mis ar gyfer pobl leol ar gyfer pob dosbarth am fis, a hefyd sbin, mynediad i 5 gofod gampfa, y pwll, saunarium, y trac a'r wal ddringo.

 

Dydd Llun

Amser Dosbarth Hyfforddwr
09:15-10:00 Sbinio Boreuol - Gallu Cymysg Kev Spring
12:00-13:00 Sbinio Sbortif - Uwch Jeff Saycell
12.00-12.45 Ioga i Bawb yng Ngogerddan Liz Allan
12:15-13:00 HIIT Tia Woodward
13:10-13:55 Aerobeg Helen Stockley-Jones
14:00-15:30 Cyflwyniad i Yoga (yn ail-ddechrau ym mis Medi) Richard Adamo
17:00-19:00 Yoga Ashtanga Richard Adamo
17:30-18:30 Stepio a Thynhau Rachel Hubbard
17:45-18:30 Sbinio - Gallu Cymysg Helen Stockley Jones
18:30-19:30 Pilates Rachel Hubbard
19:00-20:30 Yoga Hatha Richard Adamo

 

Dydd Mawrth

Amser Dosbarth Hyfforddwr
12:10-12:55 Sbinio Hills & Thrills - Uwch Alastair Rhodes
12:15-13:00 Pilates gofal cefn Rachel Hubbard
13:10-13:55 Craidd Abtastig Julie Roberts
13:15-14:00 Sbinio - Gallu Cymysg Rachel Hubbard
17:30-18:15 Sbinio - Dechreuwyr Pete Jenkins
17:30-18:30 Stepio a Thynhau Helen Stockley-Jones
17:30-18-30 Ymarfer Cylchol Aber Alastair Rhodes
18:30-19:30 Bodyfit Janet Rodgers
18:30-19:30 Zumba Lilyma Serra-Thapa
18:30-19:15 Sbinio - Dechreuwyr Jo Strong
19:00-20:00 Nofio Triathalon Pete Jenkins
19:45-21:15 Ioga i Bawb Liz Allan

 

Dydd Mercher

Amser Dosbarth Hyfforddwr
07:30 - 08:15 Sbinio Bore Cynnar - Gallu Cymysg Jason Fenemore
09:15 - 10:00 Sbin Jo Strong
9.30 - 10.15 Sesiwn Rhieni a Babanod (dim yn ystod gwyliau ysgol) Bethan Davies
12:10 - 12:55 Sbin Janet Rodgers
12:15 - 13:00 Bodyfit Bethan Davies
13:10 - 13:55 Fitball Pilates Rachel Hubbard
15:30 - 16:30 Gwasanaethau Ieuenctid - grŵp caeedig Ian Chuttun
17:30 - 18:15 Ymarfer Pwysau Llaw Janet Rodgers
17:30 - 18:15 HIIT Tia Woodward
18:15 - 19:15 Pilates Janet Rodgers
18:30 - 19:15 Aquafit Jo Carr-Murphy
19:30 - 20:30 Ioga i Bawb Rosa Careless

 

Dydd Iau

Amser Dosbarth Hyfforddwr
07:15 - 08:00 Nofio Triathalon Pete Jenkins
07.30 - 08.30 Pilates (am ddim i staff tan ddiwedd Mehefin 2018) Liz Allan
08:15 - 09:00 Sbinio - Gallu Cymysg Pete Jenkins
12.00 - 12.45 Gogerddan Liz Allan
12:15 - 13:15 Sbino - Hills & Thrills Alastair Rhodes
12:15 - 13:00 Craidd Abtastig Julie Roberts
13:10 - 13:55 Pilates Rachel Hubbard
17:30 - 18:30 Ymarfer Cylchol Aber Kevin Spring
17:30 - 18:30 Aerobeg Sarah Gibbons
17:30 - 18:15 Sbinio - Gallu Cymysg Mel Gaul
18:30 - 19:30 Bodyfit Bethan Davies
18:30 - 19:30 Zumba Charlotte Davies
20.30 - 21.30 Reggaeton (yn ailddechrau yn y tymor academaidd) Julia Dybczynska

 

Dydd Gwener

Amser Dosbarth Hyfforddwr
07:30 - 08:15 Sbinio - Gallu Cymysg Jo Carr-Murphy
10:30 - 11:15 Campfa Ddŵr Sarah Tudor
12:15 - 13:00 Ymarfer Cylchol 'Work it' Kristian Jones
13:10 - 13:55 Ymarfer Pwysau Llaw Janet Rodgers
16:00 - 17:00 Power Yoga Regina Hellmich
17:00 - 18:30 Yoga i Bawb Regina Hellmich
17:30 - 18:30 HIIT Tia Woodward
18:00 - 18:45 Sbinio - Gallu Cymysg Janet Rodgers
18:30 - 19:30 Zumba Tynhau

Lina

 

Dydd Sadwrn

Amser Dosbarth Hyfforddwr
09:05 - 10:05 Sbinio - Gallu Cymysg Jane Morris
09:30 - 10:30 Bodyfit Janet Rodgers
10:45 - 11:45 Pilates Janet Rodgers

 

Dydd Sul

Amser Dosbarth Hyfforddwr
09:05 - 09:50 Sbinio Boreuol - Gallu Cymysg Jane Morris
10:00 - 12:00 Zumba Lilyma Serra-Thapa