Gweithgareddau ac Amserlen Campau'r Campws

Gweithgareddau sydd ar gael yn ystod yr wythnos

Gweithgareddau Gweithgareddau
Golff Athletau
Dringo Dan Do Dodgeball
Bowlio Rygbi Tag
Olympics Bychain Pêl-droed
Ultimate Frisbee Gweithgaredd 'Night Vision'
Zumba Helfa Drysor
Sgiliau Achub Bywyd Gemau Bwrdd Mawr
Polo Dŵr Sinema
Benchball Criced Cyflym

A mwy......................

Diwrnod nodweddiadol yn Campau'r Campws

Amser Gweithgaredd
08:45 - 09:00 Cofrestru
09:00 - 10:00 Nofio
10:00 - 10:15 Egwyl Sudd a Bisged
10:15 - 11:00 Dringo Dan Do
11:00 - 12:00 Gweithgaredd 'Night Vision'
12:00 - 12:45 Amser Cinio
12:45 - 13:00 Dodgeball
14:00 - 16:00 Sinema
16:00 - 16:15

Ymlacio a gorffen

Archebu llyfryn gwybodaeth: sports@aber.ac.uk

Lawrlwythiadau Campau'r Campws    Ffurflen Gais