Dosbarthiadau i Blant

Wal Ddringo

Gadewch i'r Spiderman ynddo chi i ddod allan i chwarae. Gwersi i ddechreuwyr i lefel ganolradd.
Mae sesiynau blasu ar gael hefyd, yn ogystal â phartïon dringo pen-blwydd. 

Gwersi Nofio