Cynlluniau Astudio

BSC  Psychology and Criminology (with integrated year in industry) [A1C6]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS11300

Introduction to Research Methods in Psychology

or
SC11300

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil mewn seicoleg

PS11420

Introduction to core topics in Social and Individual Behaviour

Semester 2
PS11220

Brain, Behaviour and Cognition

PS11320

Introduction to Research Methods in Psychology

or
SC11320

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil mewn seicoleg

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC10120

Legal and Criminal Justice Systems

or
CT10120

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

LC12220

Introduction to Criminology

or
CT12220

Cyflwyniad i Droseddeg

Semester 2
LC10320

Crime Control and Prevention

or
CT10320

Rheoli ac Atal Troseddu

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS21310

Quantitative Research Methods

or
SC21310

Dulliau Ymchwil Meintiol

PS21820

Cognitive Psychology

Semester 2
PS20220

Social Psychology

PS21410

Qualitative Research Methods

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take 60 credits of optional modules at Level 2 (please note that some optional modules are alternate year).

Semester 1
CT21920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT22500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

LC21920

Cybercrime and Cybersecurity

LC22020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC22500

Criminal Justice Placement

LC26420

Family and Child Law

LC26520

Principles of Evidence

LC28120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC29120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT20520

Cyfraith Troseddol

CT22520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT23020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT26120

Troseddau & Chyfiawnder Ieuenctid

LC20520

Criminal Law

LC22320

Wrongful convictions in criminological context

LC22520

Criminal Justice Placement

LC23020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC24020

Psychology and Crime

LC26120

Youth Crime and Justice

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27620

Humanitarian Law

LC27920

Sports Law and Society

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PSS0200

Work Placement

PSS0300

Work Placement

Semester 2
PSS0260

Work Placement

PSS0360

Work Placement

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS32120

Behavioural Neuroscience

PS34100

Psychology Research Project for Joint Honours

or
SC34100

Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd

Semester 2
PS34120

Psychology Research Project for Joint Honours

or
SC34120

Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd

PS34320

Developmental Psychology

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must take 60 credits of optional modules at Level 3 (please note that some optional modules are alternate year).

Semester 1
CT31920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

LC31920

Cybercrime and Cybersecurity

LC32020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC32500

Criminal Justice Placement

LC36520

Principles of Evidence

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC37120

Critical and Radical Criminology

LC38120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC39120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT30520

Cyfraith Troseddol

CT33020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT36120

Trosedd & Chyfiawnder Ieuenctid

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC30520

Criminal Law

LC32320

Wrongful convictions in criminological context

LC32520

Criminal Justice Placement

LC33020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC34020

Psychology and Crime

LC36120

Youth Crime and Justice

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37620

Humanitarian Law

LC37920

Sports Law and Society

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal