Cynlluniau Astudio

BSC  Business and Climate Change [FN71]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16620

Climate and Climate Change

Semester 2
EN19920

Interdisciplinary Approaches to Climate Change

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB11120

Fundamentals of Accounting and Finance

or
CB11120

Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid

AB15120

Fundamentals of Management and Business

or
CB15120

Hanfodion Rheolaeth a Busnes

Semester 2
AB15220

Data Analytics

AB17120

Marketing Principles and Contemporary Practice

or
CB17120

Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB21300

Corporate Governance, Risk and Ethics

AB25420

Human Resource Management

or
CB25420

Rheolaeth Adnoddau Dynol

Semester 2
AB21320

Corporate Governance, Risk and Ethics

AB25120

Operations and Supply Chain Management

or
CB25120

Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi

AB25320

Research Methods

or
CB25320

Dulliau Ymchwil

IP22320

The Governance of Climate Change: Simulation Module

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
AB27120

Marketing Management

CB27120

Rheolaeth Marchnata

IP20720

Climate Change and International Politics in the Anthropocene

IP29220

International Politics and Global Development

IQ25520

Global Politics and the Refugee Regime

Semester 2
AB25220

Entrepreneurship and New Venture Creation

BR21120

Climate Change: Plants, Animals and Ecosystems

CB25220

Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB35120

Strategic Leadership

or
CB35120

Arweinyddiaeth Strategol

AB35500

Dissertation

or
CB35500

Traethawd Estynedig

Semester 2
AB35420

Organizational Psychology

AB35540

Dissertation

or
CB35540

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
AB33220

Environmental Economics

AB35220

Digital Business: Leadership and Management

AB35320

Global Logistics

BR33420

Global Biodiversity Conservation

BR33920

Population and Community Ecology

IP36720

Gender, Conflict and Security

IQ35520

Global Politics and the Refugee Regime

Semester 2
AB37120

Marketing and Digital Marketing Communication

WR31820

Crisis Writing

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal