Cynlluniau Astudio

BSC  Criminology [M900]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2014/2015

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC10120

Legal and Criminal Justice Systems

or
CT10120

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

LC12220

Introduction to Criminology

or
CT12220

Cyflwyniad i Droseddeg

LC13120

Essential Skills for Criminologists

or
CT13120

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr

Semester 2
LC10320

Crime Control and Prevention

or
CT10320

Rheoli ac Atal Troseddu

LC10520

Criminal Law

or
CT10520

Cyfraith Droseddol

Blwyddyn 1  Dewis agored

Choose 1 x 20 credit optional module

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
LC25720

Quantitative Research Skills

or
CT25720

Sgiliau Ymchwil Meintiol

LC26120

Youth Crime and Justice

or
CT26120

Troseddau & Chyfiawnder Ieuenctid

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take 80 credits of optional modules at Level 2 (please note that some optional modules are alternate year). Students may take 20 credits (of the 80) as elective modules outside of the Department (subject to the approval of both departments). Appropriate co-requisite and/or pre-requisite modules must have been studied.

Semester 1
CT21920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT22500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

LC21920

Cybercrime and Cybersecurity

LC22020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC22500

Criminal Justice Placement

LC26420

Family and Child Law

LC26520

Principles of Evidence

LC28120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC29120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT22520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT23020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

LC22320

Wrongful convictions in criminological context

LC22520

Criminal Justice Placement

LC23020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC24020

Psychology and Crime

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27620

Humanitarian Law

LC27920

Sports Law and Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC37120

Critical and Radical Criminology

or
CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must take either the 20 credit or 40 credit module from the following modules, dependant on language preference:

Semester 1
CT30100

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30100

Empirically Based Criminology Dissertation

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT30140

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30140

Empirically Based Criminology Dissertation

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must take 60 to 80 credits of optional modules in the final year depending on the choice of dissertation. (Please note some optional modules are alternate year). Students may take 20 credits (of the 60 or 80) as elective modules outside of the Department (subjective to the approval of both departments). Appropriate co-requisite and/or pre-requisite modules must have been studied.

Semester 1
CT31920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT32500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC31920

Cybercrime and Cybersecurity

LC32020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC32500

Criminal Justice Placement

LC36420

Family and Child Law

LC36520

Principles of Evidence

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC38120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC39120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT32520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT33020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC32320

Wrongful convictions in criminological context

LC32520

Criminal Justice Placement

LC33020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC34020

Psychology and Crime

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37620

Humanitarian Law

LC37920

Sports Law and Society

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal