Cynlluniau Astudio

BSC  Criminology and Criminal Psychology [M9C6]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC10120

Legal and Criminal Justice Systems

or
CT10120

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

LC12220

Introduction to Criminology

or
CT12220

Cyflwyniad i Droseddeg

LC13120

Essential Skills for Criminologists

or
CT13120

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr

Semester 2
LC10320

Crime Control and Prevention

or
CT10320

Rheoli ac Atal Troseddu

LC13620

Foundations of Psychology

Blwyddyn 1  Dewis agored

Choose 1 x 20 credit optional module

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC28120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC29120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
LC24020

Psychology and Crime

LC25720

Quantitative Research Skills

or
CT25720

Sgiliau Ymchwil Meintiol

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take their remaining credits of optional modules at Level 2 (please note that some optional modules are alternate year). Students may take 20 credits (of the 80) as elective modules outside of the Department (subject to the approval of both departments). Appropriate co-requisite and/or pre-requisite modules must have been studied. (Students must take the following modules in either year 2 or year 3 LC24020/LC34020 Psychology and Crime; LC29120/LC39120 The Treatment & Rehabilitation of Offenders; LC29220/LC39220 Psychopathology)

Semester 1
CT21920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT22500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

LC21920

Cybercrime and Cybersecurity

LC22020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC22500

Criminal Justice Placement

LC26420

Family and Child Law

LC26520

Principles of Evidence

Semester 2
CT20520

Cyfraith Troseddol

CT20820

Cyfraith a Pholisi Cymru

CT22520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT23020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT26120

Troseddau & Chyfiawnder Ieuenctid

LC20520

Criminal Law

LC22320

Wrongful convictions in criminological context

LC22520

Criminal Justice Placement

LC23020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC26120

Youth Crime and Justice

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27620

Humanitarian Law

LC27920

Sports Law and Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC39120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
LC34020

Psychology and Crime

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must take ONE of the following core dissertation modules in the final year

Semester 1
CT30100

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30100

Empirically Based Criminology Dissertation

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT30140

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30140

Empirically Based Criminology Dissertation

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must take their remaining credits from the following modules in the final year (please note some modules are alternate year). Student may take up to 20 credits as elective modules outside the Department (subject to approval of both departments.) Appropriate co-requisisand/or pre-requisite modules must have been studied.

Semester 1
CT32500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

LC31920

Cybercrime and Cybersecurity

LC32020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC32500

Criminal Justice Placement

LC36420

Family and Child Law

LC36520

Principles of Evidence

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC37120

Critical and Radical Criminology

Semester 2
CT30520

Cyfraith Troseddol

CT32520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT33020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT36120

Trosedd & Chyfiawnder Ieuenctid

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC30520

Criminal Law

LC32320

Wrongful convictions in criminological context

LC32520

Criminal Justice Placement

LC33020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC36120

Youth Crime and Justice

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37620

Humanitarian Law

LC37920

Sports Law and Society

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal