Ysgolion a Cholegau

Gweithdy gyda disgyblion chweched dosbarth

Cymerwch ran - Byddwn ni'n dod atoch chi

Yma yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, rydym wedi ymrwymo i ddarparu rhaglenni allanol i ysgolion a cholegau ar draws y deyrnas unedig.

Mae ein staff yn hapus i ymweld ag ysgolion a cholegau i gynnig blas ar ein darlithoedd ar wahanol agweddau ar y cwricwlwm neu arwain ystod o weithdai rhyngweithiol ymarferol.

Rydym hefyd yn mynychu ffeiriau addysgiedig a ffeiriau UCAS ochr yn ochr â Thîm Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad y Brifysgol. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm hwnnw ar denu-myfyrwyr@aber.ac.uk neu â'r person cyswllt ag ysgolion yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu - Dr Louise Ritchie (lhr08@aber.ac.uk).

Cliciwch y tabiau i ganfod mwy am y pynciau Ffim a Theledu a Drama a Theatr yr ydym yn eu cynnig. Gallwn weithio gyda chi a'ch staff hefyd i lunio cyflwyniadau neilltuol, yn ôl yr angen.

Ffilm a Theledu

Gweithdy Cynhyrchu'r Cyfryngau

Ysgrifennu ar gyfer Ffilm a Theledu

Sinema Brydeinig

Ysgrifennu ar gyfer Teledu a Ffilm

Clasurol / Cyfoes

Sinema Hollywood

Hanes y Cyfryngau

Mudiadau yn Hanes Ffilm

Sinema Gelf

 

Drama a Theatr

Perfformiadau lleoliad-benodol

Perfformio yn yn Cyfryngau Newydd

Dychmygu/Cyfarwyddo/Dylunio

Theatr Corfforol

Theatr a'r Gymdeithas Gyfoes

Drama Gyfoes Brydeinig a Gwyddelig

Ysgrifennu dramâu