Addewidion Aber

Addewidion Aber yw ymrwymiad Prifysgol Aberystwyth i ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn dilyn cyhoeddi Strategaeth Academaidd Cyfrwng Cymraeg y Brifysgol.

Dyma’r cynllun mwyaf cynhwysfawr o’i fath gan unrhyw brifysgol yng Nghymru.

Mae’n cynllun strategaeth yn rhestru mewn un ddogfen flaenoriaethau’r Brifysgol ar gyfer ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg, ac yn atgyfnerthu ymrwymiad Aberystwyth i hybu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant

Mae’r addewidion yn nodi’r hyn sy’n arbennig am Aberystwyth a sut mae’r Brifysgol yn cynnig profiad Cymraeg cyflawn.

  • Cyfleoedd hyblyg i astudio trwy’r  Gymraeg ymhob Adran
  • Gwarant o Diwtor Personol Cymraeg
  • Profiad gwaith dwyieithog
  • Gwarant o lety cyfrwng Cymraeg
  • Gwersi dysgu neu wella Cymraeg
  • Aelodaeth UMCA am ddim

 

 

 “Mae Prifysgol Aberystwyth bob amser wedi arwain y sector addysg uwch ym maes darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Beth mae’r cynllun yma yn ei wneud yw sicrhau dilyniant a pharhad o’r hyn rydyn ni eisoes yn ei gynnig tra hefyd yn gosod amcanion uchelgeisiol o ran gwella a thorri tir newydd yn y maes.

“Yn nhermau cyflogadwyedd yn unig, un o ddeilliannau pwysicaf Addysg Uwch, mae llwyddiant arwyddocaol  graddedigion sydd wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn dystiolaeth digamsyniol o werth y buddsoddiad mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg.” Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

“Beth sy’n arbennig am y cynllun yma yw ei fod yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr astudio drwy’r Gymraeg ym mron pob un o’r meysydd academaidd. Ymhellach, mae  yna ddyfnder darpariaeth sy’n galluogi myfyrwyr i ddilyn cynlluniau gradd cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg." Dr Elin Royles, Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Chadeirydd Cangen Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  “Mae’r Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg yn datgana ymrwymiad i ddatblygiad ac i ddyfodol yr iaith o fewn y Brifysgol ac yn genedlaethol. Dwi’n hynod o falch bod aelodaeth am ddim i UMCA yn rhan o’r cynllun sy’n dangos pa mor bwysig yw’r profiad cymdeithasol i fywyd myfyrwyr yn Aberystwyth. Ffactor arall sy’n rhan annatod o gymdeithas Gymraeg Aber yw’r gwarant o lety Cymraeg i bob myfyriwr Cymraeg.” Rhun Dafydd, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth