Mr Stephen Forster

Mr Stephen Forster

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Manylion Cyswllt

Proffil

STEPHEN FORSTER BA (Anrh), FCCA

CYFARWYDDWR CYLLID A GWASANAETHAU CORFFORAETHOL, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

Ymunodd Stephen â Gweithrediaeth Prifysgol Aberystwyth ym mis Ionawr 2018, ar ôl gweithio yn y Sector Addysg Bellach am dros ddegawd. Mae swyddi blaenorol Stephen yn cynnwys: Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau Corfforaethol yng Ngholeg Barnet a Southgate yng Ngogledd Llundain ac Is-Bennaeth, Gwasanaethau Gwybodaeth Cyllid ac Ystadau yng Ngholeg Alton yn Hampshire. Cyn hynny, bu Stephen yn gweithio yn swyddfa PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) yn Llundain am dros 12 mlynedd fel Uwch Reolwr. Roedd ei swyddi amrywiol yno yn cynnwys Cyllid, Rheolaeth Risg ac Yswiriant, Contract Cyflenwyr a Rheoli Perfformiad ac Ymgynghoriaeth Rheoli Mewnol.

Mae swydd Stephen ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cwmpasu cyfrifoldeb strategol dros Gyllid, Cynllunio, Adnoddau Dynol, Gwasanaethau Gwybodaeth a Llyfrgelloedd, Ystadau a Phreswylfeydd a Gwasanaethau Masnachol. Roedd yn gyn-aelod o fwrdd Crescent Purchasing Ltd, consortiwm prynu a sefydlwyd gan y sector Addysg Bellach i helpu sefydliadau addysgol i sicrhau'r gwerth gorau am arian trwy ddarparu mynediad at gytundebau fframwaith caffael.

Graddiodd Stephen o Brifysgol Sheffield gyda gradd mewn Astudiaethau Busnes ac mae'n Gymrawd Cymdeithas Siartredig Cyfrifwyr Ardystiedig.