Aros Aber

Gyda dros 2,000 o ystafelloedd ar gael ledled ein hystad breswyl yn ystod yr haf, mae ein llety yn ddiguro yng Ngorllewin Cymru.

Rydym yn cynnig llety sy’n addas ar gyfer pob cyllideb, o ystafelloedd gwely sylfaenol i’n datblygiad newydd sbon, Fferm Penglais. Mae pob gwestai preswyl yn cael mynediad am ddim i’n Canolfan Chwaraeon, sydd â champfa newydd sbon a phwll nofio.

Ceir Wi-Fi am ddim ledled y campws. Fodd bynnag, noder bod yn rhaid i westeion gofrestru i greu cyfrif a chytuno i’r telerau ac amodau er mwyn cael defnyddio cyfleusterau’r rhwydwaith.

Mae llety safonol ar gael trwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni trwy anfon neges e-bost i conferences@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621960.

Accommodation Prices & Availability 2019/20

 

Prisiau Grwpiau yn dechrau o

Nifer yr ystafelloedd sydd ar gael

Argaeledd

Cwrt Mawr

£20.00

650

1af Gorffennaf – 8fed Medi 2019

Rosser

£24.75

250

1af Gorffennaf – 8fed Medi 2019

Fferm Penglais

£29.75

800

 8fed Gorffennaf – 9fed Medi 2019

Byncws 

£19.75

90

Trwy gydol y flwyddyn

 *Noder os gweler yn dda nad yw’r prisiau uchod yn cynnwys TAW

 

 

Gwybodaeth i ymwelwyr

Amser cyrraedd – o 3yp ymlaen

Amser gadael  - erbyn 9 yb (10 yb i’r Byncws)

Nid oes angen amser penodol i gyrraedd, mae’r Prif Derbynfa ar agor 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos

 

Taflen Llety Cynhadleddau 

Neu gweler ein llety yn y Byncws

Cyfraddau Arlwyo

Gall ein llety gael eu archebu ar ffurf hunan-gynhaliaeth neu arlwyo.

Gweler y telerau ar gyfer y opsiynnau arlwyo.

 

Brecwast £6.00
Cinio £6.75
Swper £6.75

Fferm Penglais – Llety Ensuite Premiwm

Rydym yn gwerthfawrogi cysuron y cartref yn Fferm Penglais, ein llety newydd o’r radd flaenaf, a gobeithio y byddwch chi’n teimlo’n gartrefol gyda ni.Wedi’i ysbrydoli gan y dirwedd a phensaernïaeth cefn gwlad Cymru, mae ein datblygiad newydd yn cynnig ystafelloedd en suite hael, gwelyau dwbl, cegin cynllun agored, a lolfeydd. Gyda holl gysuron corfforol y dydd, megis teledu sgrin fflat, peiriant golchi llestri a Wi-Fi, rydym
yn gwybod y cewch chi brofiad 5*. Yn wir, Fferm Penglais yw’r llety Prifysgol cyntaf i gael 5* gan Croeso Cymru o fewn y categori Llety Campws.

Rosser – Llety Ensuite Safonol

 

Mae Rosser wedi ei leoli ar gopa Campws Penglais ac yn agos i’r holl adnoddau sydd ar gael ar y campws. Y mae gan nifer o’r ystafelloedd olgyfeydd ysblenydd o’r dref a’r bae, sydd 10 munud i ffwrdd ar droed. Ar gyfer 2017/18 fydd holl ceginau Rosser wedi cael eu adnewyddu.  Yn ogystal ac ail-addurno fe fyddant yn cynnwys ardaloedd eistedd cyfforddus, bar brecwast gyda chadeiriau a chyfarpar newydd. Mae’r fflatiau yn cynnwys 8 ystafell gyda cegin i’w rannu.

Cwrt Mawr - Llety Safonol

Lleolir Cwrt Mawr ar gopa  Campws Penglais ac yn agos i’r holl adnoddau sydd ar gael ar y campws. Y mae gan nifer o’r ystafelloedd olygfeydd ysblenydd o’r dref a’r bae, sydd 10 munud i ffwrdd ar droed. Mae’r fflatiau yn cynnws rhwng 8 – 10 ystafell gyda chegin ac ystafelloedd ymolchi i’w rhannu.

Byncws – Llety hunan-arlwyo

Y mae gan  ein llety newydd sef y Byncws hyd at 90 o ystafelloedd sengl. Mae’r prisiau yn dechrau ar £24 y person y noson ac y mae ar gael drwy gydol y flwyddyn.

 

yn ddelfrydol ar gyfer

ysgolion
 gwaith maes        
Grwpiau cymdeithasol a diwylliannol
Timau chwaraeon
Cerddwyr
Beicwyr
Unigolion