Prifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu 2019

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dyma’r tro cyntaf i brifysgol dderbyn y wobr fawreddog am yr ail flwyddyn o'r bron The Times / Sunday Times Good University Guide, sy’n cael ei gyhoeddi ddydd Sul 23 Medi 2018. Yn ogystal, mae Prifysgol Aberystwyth ar y brig yn y DU am ansawdd y dysgu yn rhifyn 2019 The Good University Guide, cynnydd o bum safle ers 2018. Dengys  y cyhoeddiad hefyd fod Prifysgol Aberystwyth wedi cynnal ei safle ymhlith 50 uchaf o brifysgolion y DU.

Dywedodd Alastair McCall, Golygydd The Times / Sunday Times Good University Guide: "Mae Aberystwyth wedi cyflawni rhywbeth nad oes unrhyw brifysgol arall yn y DU wedi ei wneud wrth ennill gwobr Prifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu am ddwy flynedd yn olynol trwy wella ar ganlyniadau ardderchog yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr blynyddol. Nid oes gan unrhyw brifysgol yn y DU fyfyrwyr sy’n hapusach gydag ansawdd y dysgu ar hyn o bryd, a hynny am iddynt roi anghenion myfyrwyr yn gyntaf ac yn olaf.”

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Rwyf wrth fy modd bod gwaith caled cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi cael ei gydnabod â gwobr mor bwysig am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae gennym staff ar draws y sefydliad sy'n gweithio’n drylwyr, yn egnïol ac yn frwdfrydig er mwyn darparu addysg o’r safon uchaf, ac rwyf yn hynod falch ohonynt. Mae'r wobr hon yn dangos eu hymrwymiad i werthoedd dysgu da a'u hymroddiad i'w myfyrwyr yn ogystal â'r premiwm y mae'r brifysgol hon yn ei roi ar ragoriaeth academaidd ac addysgu dan arweiniad ymchwil. Rydym yn gwrando'n astud ar yr hyn y mae'n myfyrwyr yn ei ddweud ac yn cydweithio'n agos gydag Undeb y Myfyrwyr i gadw llais y myfyrwyr yng nghanol ein cymuned. Wrth i ni ddechrau ar flwyddyn academaidd newydd, mae'r gwaith i ddatblygu a chyfoethogi profiad y myfyrwyr yn parhau wrth i ni alluogi ein myfyrwyr i ddatgloi eu potensial a datblygu fel dysgwyr annibynnol.”

Dywedodd Bruce Wight, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth: “Mae'n wych gweld bod y bartneriaeth rhwng yr Undeb a’r Brifysgol yn cael effaith mor gadarnhaol ar ansawdd y dysgu yma yn Aberystwyth. Mae ennill y wobr am Ansawdd y Dysgu yn dangos bod y berthynas rhwng y Brifysgol a'r Undeb yn un gadarn ac fod gan y myfyrwyr gyfle amlwg i fynegi eu barn ar eu profiad dysgu. Hoffwn longyfarch ein Cynrychiolwyr Academaidd yn arbennig, sy'n rhan allweddol o'r broses i sicrhau bod llais y myfyrwyr ar faterion academaidd bob amser yn cael ei glywed yn glir ac yn uchel. Edrychaf ymlaen at weld Aberystwyth yn ennill y wobr am y drydedd flwyddyn yn olynol, ond unwaith eto llongyfarchiadau i’r Brifysgol am fod y gorau am ansawdd y dysgu am yr eildro.”

 • ar gyfer Ansawdd y Ddysgu am yr ail flwyddyn yn olynol.
 • yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Hanes Celf.
 • yn y DU am Ansawdd y Ddysgu ym maes pwnc Seicoleg.
 • yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Ieithoedd
 • yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg
 • yn y DU am Brofiad Myfyrwyr

 

Addysg
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).
Busnes a Rheolaeth
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Economeg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)

 

Celf ac Hanes Celf 
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes pwnc Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • 2il yn y DU ym maes pwnc Hanes Celf (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ar y brig yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Hanes Celf (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Cyfraith a Throseddeg
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes pwnc y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 
Cyfrifiadureg 
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd 
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes pwnc Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes pwnc Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Ffiseg 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes pwnc Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes pwnc Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes pwnc Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
 • Ar y brig yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes pwnc Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • 2il yn y DU ym maes pwnc Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes pwnc Amaethyddiaeth a Choedwigaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a phrofiad myfyrwyr ym maes pwnc Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes pwnc y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes pwnc Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Ieithoedd Modern
 • 2ail yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Ieithoedd Iberaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc  Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Almaeneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU ym maes Ieithoedd Iberaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Mathemateg 
 • 2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes pwnc Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes pwnc Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 

 

Seicoleg 
 • 2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).
Theatr, Ffilm a Theledu 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019)