Boddhad Myfyrwyr

Aberystwyth yw’r orau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr.

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, ddydd Iau 15 Gorffennaf 2021.

Mae’r arolwg yn cadarnhau statws Aberystwyth ar y brig o blith prifysgolion Cymru am y 6ed flwyddyn yn olynol.

Yn ogystal, o’r holl brifysgolion sydd wedi eu rhestru yng nghanllaw prifysgolion diweddaraf  The Times / Sunday Times, mae Aberystwyth yn un o’r 10 prifysgol uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr, safle y mae wedi bod ynddi ers 6 mlynedd.

Mae’r Brifysgol hefyd yn parhau i berfformio yn well na chyfartaledd y sector yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr, 8 pwynt canran yn uwch yn 2021 (7 pwynt canran yn 2020).

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Hoffwn ddiolch yn fawr i staff a myfyrwyr am eu hymdrechion anferthol yn ystod y flwyddyn academaidd hon, sydd wedi bod yn eithriadol ym mhob ystyr. Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi troi pob carreg er mwyn sicrhau bod modd cynnig cymaint â phosib o sesiynau wyneb yn wyneb, gan addasu’r ffordd o ddysgu er mwyn cynnig pob cyfle i’n myfyrwyr gwrdd â’u hamcanion dysgu. Yn yr un modd, mae ein myfyrwyr wedi dangos eu parodrwydd i fod yn hyblyg mewn hinsawdd gyfnewidiol, ac ymroddiad eithriadol tuag at eu gwaith. Mae’r cyfraniadau hyn wedi eu cydnabod yng nghanlyniadau’r NSS eleni. Mae’r canlyniadau heddiw yn adlewyrchu’r amgylchiadau heriol sy’n wynebu myfyrwyr a staff fel ei gilydd dros y 18 mis diwethaf ac yn darparu gwybodaeth werthfawr i’r Brifysgol wrth i ni gadarnhau ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22. Yn naturiol, mae ein ffocws bellach yn troi tuag at y flwyddyn academaidd newydd ac rwy’n falch iawn y gallwn gynllunio ar gyfer profiad addysgol sy’n llawer agosach at yr hyn a ddarparwyd gennym cyn y pandemig.”

 

 

Canlyniadau 2021

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Negeseuon maes pwnc 

 • 89% bodlonrwydd cyffredinol ym maes Cyfrifeg; 78% yw cyfartaledd y sector
 • 94% o’n myfyrwyr Astudiaethau Busnes yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda, 84% yw cyfartaledd y sector
 • 93% o’n myfyrwyr ym maes marchnata yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda a bod y cwrs wedi eu hysgogi’n ddeallusol; 70% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon lefel cwrs 

 • 94% o fyfyrwyr y cwrs N122 Busnes a Rheolaeth yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda. 

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

 • 91% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda. 

Negeseuon maes pwnc 

 

 • 3ydd yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Amaethyddiaeth* 
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Gwyddor Anifeiliaid 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Ecoleg a Bioleg yr Amgylchedd 
 • 3ydd yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Meddygaeth a deintyddiaeth filfeddygol  
 • 3ydd yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Microbioleg a Gwyddor Celloedd 
 • 96% o’n myfyrwyr ym maes Bioleg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 89% yw cyfartaledd y sector 
 • 95% o’n myfyrwyr ym maes Amaethyddiaeth yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 87% yw cyfartaledd y sector 
 • 97% o’n myfyrwyr ym maes Gwyddor Anifeiliaid yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 86% yw cyfartaledd y sector 
 • 93% o’n myfyrwyr ym maes Ecoleg a Bioleg yr Amgylchedd yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 90% yw cyfartaledd y sector 
 • 100% o’n myfyrwyr ym maes Microbioleg a Gwyddor Celloedd yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 91% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon cyrsiau 

 • 100% o fyfyrwyr y cwrs C100 Bioleg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda
 • 92% o fyfyrwyr y cwrs C300 Swoleg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda
 • 91% o fyfyrwyr y cwrs C164 Bioleg y Môr a Dŵr Croyw yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda
 • 95% o fyfyrwyr y cwrs D906 Biowyddorau Milfeddygol yn fodlon. 

 

 

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

 • 97% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • 94% o fyfyrwyr yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn fodlon â’r addysgu ar y cwrs 
 • 98% o fyfyrwyr yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda 
 • 97% o fyfyrwyr yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen.

Negeseuon maes pwncc 

 • 2ail yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Ysgrifennu Creadigol 
 • 2ail yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Llenyddiaeth yn Saesneg* 
 • 95% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Llenyddiaeth yn Saesneg; 81% yw cyfartaledd y sector 
 • 95% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol; 76% yw cyfartaledd y sector 
 • 100% o’r myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda. 

Negeseuon cyrsiau 

 • 94% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’r cwrs W801 Ysgrifennu Creadigol 
 • 100% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’r cwrs Q300 Llenyddiaeth Saesneg
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs Q300 yn cytuno eu bod wedi derbyn digon o arweiniad a chyngor am y cwrs
 • 98% o fyfyrwyr y cwrs W801 Ysgrifennu Creadigol yn fodlon â’r addysgu ar y cwrs
 • 94% o fyfyrwyr y cwrs Q300 yn cytuno bod y cwrs wedi eu hysgogi’n ddeallusol 
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs W801 Ysgrifennu Creadigol yn cytuno bod y cwrs wedi eu hysgogi’n ddeallusol 
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs W801 Ysgrifennu Creadigol yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr 
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs W801 Ysgrifennu Creadigol yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen 

Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg

 • 91% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda. 

Negeseuon pynciau 

 • 100% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Peirianneg Meddalwedd  Cydradd Uchaf yn y DU 
 • 92% o’n myfyrwyr Cyfrifiadureg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 77% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon cyrsiau  

 • 95% o fyfyrwyr y cwrs G400 Cyfrifiadureg yn fodlon
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs G40F Cyfrifiadureg yn fodlon â'r dysgu ar y cwrs
 • 93% o fyfyrwyr y cwrs G401 Cyfrifiadureg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda. 

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 • 92% o’r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â staff pan oedd angen

Negeseuon pynciau 

 • 93% o’n myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 89% yw cyfartaledd y sector
 • 90% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth Ddynol; 77% yw cyfartaledd y sector
 • 88% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Gwyddorau Daearyddiaeth Ffisegol; 80% yw cyfartaledd y sector

Negeseuon cyrsiau 

 • 91% o fyfyrwyr y cwrs F800 Daearyddiaeth yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda
 • 97% o fyfyrwyr y cwrs F800 Daearyddiaeth yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i ddod â gwybodaeth a syniadau o wahanol bynciau ynghyd. 

Hanes a Hanes Cymru

Hanes a Hanes Cymru

 • 93% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru  
 • 95% o fyfyrwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr 

Negesuon pwnc 

 • 94% o’r myfyrwyr ym maes Hanes yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr; 86% yw cyfartaledd y sector 
 • 94% o’r myfyrwyr ym maes Hanes yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 91% yw cyfartaledd y sector 
 • 94% o’r myfyrwyr ym maes Hanes yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen; 87% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon cwrs 

 • 95% o fyfyrwyr y cwrs V100 Hanes yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr 
 • 98% o fyfyrwyr y cwrs V100 Hanes yn cytuno bod y cwrs yn cynnig cyfleoedd i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd 
 • 95% o fyfyrwyr y cwrs V100 Hanes yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen. 

Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Gwleidyddiaeth Rhyngwladol 

 • 95% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol
 • 93% o fyfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs, a 97% ohonynt yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda
 • 92% o fyfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr. 

Negeseuon pynciau 

 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Gwleidyddiaeth 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Polisi Cymdeithasol 
 • 92% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth; 76% yw cyfartaledd y sector
 • 93% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs ym maes Gwleidyddiaeth; 82% yw cyfartaledd y sector 
 • 96% o’n myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff ym maes Gwleidyddiaeth pan oedd angen; 83% yw cyfartaledd y sector 
 • 91% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â maes Polisi Cymdeithasol; 75% yw cyfartaledd y sector 
 • 91% o’r myfyrwyr yn cytuno bod staff wedi tanio eu diddordeb ym maes Polisi Cymdeithasol; 82% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon cyrsiau 

 • 100% o fyfyrwyr y cwrs LV2H Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol yn fodlon yn gyffredinol
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs L241 Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda
 • 96% o fyfyrwyr y cwrs LV2H Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda 
 • 96% o fyfyrwyr y cwrs LV2H Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr. 

Y Gyfraith a Throseddeg

Y Gyfraith a Throseddeg

 • 100% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’n cwrs M9C8 Troseddeg gyda Seicoleg Gymhwysol 

Mathemateg

Mathemateg

 • 96% boddhad cyffredinol â’r Adran Fathemateg 
 • 93% o fyfyrwyr yr Adran Fathemateg yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs 
 • 100% o fyfyrwyr yr Adran Fathemateg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda 
 • 97% o fyfyrwyr yr Adran Fathemateg yn cytuno bod y cwrs wedi eu hysgogi’n ddeallusol. 

Negeseuon pwnc 

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Mathemateg* 
 • 92% bodlonrwydd cyffredinol ym maes Mathemateg, 79% yw cyfartaledd y sector 
 • 97% o’r myfyrwyr ym maes Mathemateg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda; 84% yw cyfartaledd y sector 
 • 97% o’r myfyrwyr ym maes Mathemateg yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen; 88% yw cyfartaledd y sector 
 • 94% o’r myfyrwyr ym maes Mathemateg yn cytuno bod y pwnc wedi eu hysgogi’n ddeallusol; 84% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon cwrs 

 

 • 100% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’r cwrs G100 Mathemateg
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs G100 Mathemateg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs G100 Mathemateg yn cytuno bod y cwrs wedi eu hysgogi’n ddeallusol. 

Ieithoedd Modern

Ieithoedd Modern

 • 96% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’r Adran Ieithoedd Modern 
 • 93% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs
 • 100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda
 • 100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y cwrs wedi eu herio i gynhyrchu eu gwaith gorau 
 • 96% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd 

Negeseuon pynciau 

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol â maes Astudiaethau Ffrangeg 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Astudiaethau Iberaidd 
 • 94% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â maes Astudiaethau Iberaidd; 79% yw cyfartaledd y sector 
 • 100% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes astudiaethau Iberaidd; 90% yw cyfartaledd y sector
 • 100% o’r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi cael cyfleoedd priodol i weithio gyda myfyrwyr eraill yn rhan o’r cwrs ym maes Astudiaethau Iberaidd; 77% yw cyfartaledd y sector 
 • 100% o’r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi derbyn cyfleoedd priodol i weithio gyda myfyrwyr eraill yn rhan o’r cwrs ym maes Ffrangeg; 78% yw cyfartaledd y sector 
 • 100% o’r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi derbyn digon o gyngor ac arweiniad am y cwrs ym maes Ffrangeg; 74% yw cyfartaledd y sector 
 • 100% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes Ffrangeg; 90% yw cyfartaledd y sector.

Ffiseg

Ffiseg

 • 91% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y cwrs wedi eu hysgogi’n ddeallusol.

Negeseuon pynciau 

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Seryddiaeth* 
 • 92% o’n myfyrwyr ym maes Ffiseg yn cytuno bod y cwrs wedi eu hysgogi’n ddeallusol 
 • 92% o’n myfyrwyr ym maes Ffiseg yn cytuno eu bod wedi cael cyfleoedd priodol i roi adborth ar y cwrs. 

Negeseuon cyrsiau

 • 91o fyfyrwyr ein cwrs F511 Astroffiseg yn fodlon
 • 100% o fyfyrwyr ein cwrs F511 Astroffiseg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda. 

Seicoleg

Seicoleg

Negeseuon pwnc 

 • Cydradd uchaf am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Seicoleg Gymhwysol* 
 • 100% o’r myfyrwyr ym maes Seicoleg Gymhwysol yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen; 79% yw cyfartaledd y sector 
 • 97% bodlonrwydd myfyrwyr â’r trefnu a’r rheoli ym maes Seicoleg Gymhwysol; 71% yw cyfartaledd y sector 
 • 100% o fyfyrwyr Seicoleg Gymhwysol yn cytuno y bu cyfathrebu effeithiol ynghylch unrhyw newidiadau i’r cwrs neu’r addysgu; 70% yw cyfartaledd y sector. 

Ysgol Celf

Ysgol Celf

 • 91% o fyfyrwyr yr Ysgol Gelf yn cytuno bod y cwrs yn cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr. 

Negeseuon pynciau  

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Celf* 
 • 88% o’n myfyrwyr ym maes Celf yn cytuno bod y staff wedi tanio eu diddordeb yn y pwnc; 76% yw cyfartaledd y sector 
 • 83% bodlonrwydd myfyrwyr â’r Addysgu ar fNghwrs ym maes Celf; 73% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon cwrs 

 • 90% o fyfyrwyr y cwrs W100 Celfyddyd Gain yn cytuno bod y cwrs yn cynnig cyfleoedd i drafod syniadau a chysyniadau yn drylwyr. 

Yr Ysgol Addysg

Yr Ysgol Addysg

 • 98% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â’r Adran Addysg
 • 100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda 

Negeseuon pynciau

 • 2ail yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Llenyddiaeth mewn Addysg* 
 • 95% o’n myfyrwyr ym maes Addysg yn fodlon â’r Dysgu ar y cwrs; 83% yw cyfartaledd y sector 
 • 95% o’n myfyrwyr ym maes Addysg yn fodlon â’r Dysgu ar y cwrs; 83% yw cyfartaledd y sector. 

Negeseuon cwrs

 • 100% o fyfyrwyr ein cwrs X320 Astudiaethau Plentyndod yn fodlon. 

Theatr, Ffilm a Theledu

Theatr, Ffilm a Theledu

Negeseuon pwnc 

 

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Drama * 
 • 94% o’r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi cael y cyfle i weithio gyda myfyrwyr eraill yn rhan o’r cwrs ym maes Drama; 83% yw cyfartaledd y sector 
 • 94% o’r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi derbyn sylwadau defnyddiol ar eu gwaith ym maes Drama; 77% yw cyfartaledd y sector 
 • 95% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff wedi tanio eu diddordeb ym maes Drama; 85% yw cyfartaledd y sector 

Negeseuon cwrs 

 • 94% o fyfyrwyr cwrs W400 Drama a Theatr yn cytuno bod y staff wedi tanio eu diddordeb yn y pwnc  
 • 94% o fyfyrwyr y cwrs W400 Drama a Theatr yn cytuno eu bod wedi gallu cyrchu adnoddau cwrs-benodol (offer, cyfleusterau, meddalwedd, casgliadau) pan oedd angen 
 • 100% o fyfyrwyr y cwrs W400 Drama a Theatr yn cytuno eu bod wedi derbyn sylwadau defnyddiol ar eu gwaith. 

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 • 100% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ag Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. 

Negeseuon pwnc  

 • 100% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â maes pwnc Astudiaethau Cymraeg – Ar y brig yng Nghymru; 92% yw cyfartaledd y sector. 

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn arolwg blynyddol o bron i hanner miliwn o fyfyrwyr mewn prifysgolion, colegau a darparwyr eraill ar draws y DU.

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf sgorio eu prifysgol ar draws ystod eang o fesuriadau boddhad myfyrwyr.

Maent yn cynnwys ansawdd yr addysgu, cyfleoedd dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefnu a rheoli, adnoddau dysgu, y gymuned ddysgu a llais y myfyriwr.

*yn seiliedig ar restr Sefydliadau Addysg Uwch y Times/Sunday Times