Sesiwn 2022/23

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

 

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref

Cynlluniau TAR a BSc Nyrsio yn dechrau

Dyddiad dechrau'r BVSc Milfeddygaeth

Llun 26/09/2022 – Sadwrn 17/12/2022 (12 wythnos)

 

Llun 05/09/22 - Sadwrn 17/12/2022 (15 wythnos)

 

i'w gadarnhau

Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru Llun 26/09/2022 – Gwener 30/09/2022 (1 wythnos)
Dysgu Semester 1 Llun 03/10/2022 – Sadwrn 17/12/2022 (11 wythnos)
Gwyliau’r Nadolig* Llun 19/12/2022 – Sadwrn 07/01/2023 (3 wythnos)
Tymor y Gwanwyn Llun 09/01/2023 – Sadwrn 22/04/2023 (11 wythnos)
Arholiadau Semester 1 Mercher 11/01/2023 – Mercher 25/01/2023 (2 wythnos)
Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2 Iau 26/01/2023 – Sadwrn 28/01/2023 (3 diwrnod)
Dysgu Semester 2 Llun 30/01/2023 – Sadwrn 25/03/2023 (8 wythnos)
Gwyliau’r Pasg* Llun 27/03/2023 – Sadwrn 15/04/2023 (3 wythnos)
Tymor yr Haf Llun 17/04/2023 – Sadwrn 03/06/2023 (7 wythnos)
Dysgu Semseter 2 Llun 17/04/2023 - Llun 08/05/2023 (3 wythnos + 1 diwrnod)
Wythnos Darllen/Adolygu Mawrth 09/05/2023 – Sadwrn 13/05/2023 (5 diwrnod)
Arholiadau Semester 2 Llun 15/05/2023 - Sadwrn 03/06/2023 (3 wythnos)
Graddio Mawrth 18/07/2023 - Gwener 21/07/2023 Sioe Brenhinol 24-28 Gorffennaf 2023
Arholiadau Atodol Llun 14/08/2023 – Gwener 24/08/2023

*Cyfnodau gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig a ddysgir, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol sydd wedi'u hamserlennu yn ystod cyfnodau gwyliau. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith a gweithgareddau eraill.

Mae'r cyfnod rhwng diwedd Tymor 3 a chychwyn y sesiwn nesaf yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig amser llawn ac i fyfyrwyr sydd ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ei ailsefyll arholiadau yn Aberystwyth yn ystod y cyfnod arholiadau atodol ym mis Awst. Dylech gofio y bydd myfyrwyr uwchraddedig amser llawn a ddysgir yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Mae gofyn i fyfyrwyr ymchwil uwchraddedig amser llawn fod yn byw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a dylid cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill fel absenoldeb amodol. Bydd y myfyriwr a'r goruchwyliwr yn trafod pryd yn union y bydd yr absenoldeb ymchwil uwchraddedig yn digwydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-fynd â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol. Cyhoeddir y rhain yng nghalendr dyddiadau tymor y Brifysgol.

Dylech gofio hefyd bod y cyfnodau Cynefino a Pharatoi ar ddechrau Semester 1 a 2 yn rhannau annatod o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn byw yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn. Dylent hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol a chan adrannau academaidd.