Miss Annette Davies

Miss Annette Davies

Cofrestrydd Cynorthwyol - Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Cofrestrfa Academaidd

Manylion Cyswllt

Cyfrifoldebau

  • Rheoli cofnodion myfyrwyr
  • Cynnal y gronfa ddata modiwlau a chynlluniau
  • Byrddau arholi