Meleri Morgan

 Meleri Morgan

Dirprwy Gofrestrydd - Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Cofrestrfa Academaidd

Manylion Cyswllt

Cyfrifoldebau

Arwain datblygiad, gweithredu ac adolygu'r broses a'r systemau newydd a phresennol yn y gwaith cysylltiedig â Gweinyddu Myfyrwyr.   Rheoli ac adolygu llif gwaith, cynnydd a thargedau'r gwahanol feysydd o fewn y tîm Gweinyddu Myfyrwyr.

Mae cyfrifoldebau'r Tîm Gweinyddu Myfyrwyr yn cynnwys;

•     Cynnal a Chadw Cofnodion Myfyrwyr ar gyfer Israddedigion, Ôl-radd (a addysgir ac ymchwil), Dysgu o Bell, a Darpariaeth Gydweithredol.
•     Cynnal Cronfa Ddata'r Cynlluniau a Modiwlau.
•     Cofrestru (cydlynu a goruchwylio).
•     Byrddau Arholi'r Brifysgol.
•     Trefnu a rhedeg Arholiadau.
•     Gweinyddu Arholiadau Tramor.
•     Cynhyrchu Trawsgrifiadau, Adroddiadau Cyflawniad Addysg Uwch, a llythyrau Statws Myfyrwyr, Cadarnhau Gwobrau a chynhyrchu Tystysgrifau
Gradd / Dyfarniad.
•     Gwobrau.
•     Cydlynu, casglu data a chofrestru myfyrwyr ar gyfer Graddio.