Mrs Donia Richards

Mrs Donia Richards

Swyddog y Gofrestrfa Academaidd - Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Cofrestrfa Academaidd

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar hyn o bryd mae Donia Richards yn Swyddog Cofrestrfa Academaidd sy'n gweithio yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yng Nghyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithas, gan ymuno â'r Adran ym mis Medi 1998.

Mae ei rôl bresennol yn cynnwys Gweinyddiaeth Israddedig ac MA, gan weithio'n agos gyda'r Tîm Rheoli Academaidd, Staff Academaidd a Gweinyddol yn yr Adran. Yn flaenorol, bu Donia yn gweithio yn Adran Adnoddau Dynol y Brifysgol rhwng 1990 a 1998.

Dysgu

Attendance Dept Admin
Blackboard Dept Admin