Derbyn Uwchraddedigion

Tref fywiog, braf ar lan y môr yw Aberystwyth, ar lannau gorllewinol Canolbarth Cymru.  Mae ein lleoliad ar yr arfordir yn gwneud Aberystwyth yn lle trawiadol i fyw ar gyfer pob myfyriwr uwchraddedig yn Aberystwyth a gallwn ddarparu amgylchedd diogel a chyfeillgar i astudio. Mae Aberystwyth yn dref o faint canolig mewn golygfeydd digyffwrdd prydferth ar lannau Bae Ceredigion yng nghanolbarth Cymru.

 Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar astudiaethau uwchraddedig, am fywyd yn Aberystwyth, neu ynglŷn â gwneud cais, mae croeso ichi gysylltu â ni