Swyddfa Derbyn Israddedigion

Bydd astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi cyfle i chi ddatblygu'n academaidd, aeddfedu'n bersonol, a llwyddo'n broffesiynol.

 Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd ar astudiaethau israddedig, bywyd yn Aberystwyth, neu sut i wneud cais, mae croeso i chi gysylltu â derbyn-israddedig@aber.ac.uk