12.1.1 Diffiniad o apêl

I ddibenion y weithdrefn hon, y diffiniad o apêl academaidd yw 'cais i adolygu penderfyniad corff academaidd sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynglŷn â chynnydd myfyrwyr, asesiadau a dyfarniadau.'