12.2.1 Diffiniad o apêl

At ddibenion y Weithdrefn hon, diffinnir apêl academaidd fel ‘cais i adolygu penderfyniad corff academaidd sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynglŷn â chynnydd myfyrwyr, asesiadau a dyfarniadau’.