12.2.7 Adolygiad Terfynol

Os bydd myfyriwr yn anfodlon â chanlyniad yr apêl academaidd, caiff ofyn am Adolygiad Terfynol. Cyfeirir myfyrwyr at y weithdrefn hon pan y’u hysbysir ynghylch canlyniad ffurfiol eu hapêl, a bydd ganddynt 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y llythyr/e-bost canlyniad apêl i gyflwyno cais am Adolygiad Terfynol. Am ragor o fanylion, gweler: https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/fr/