12.2.8 Monitro Apeliadau Academaidd

Mae’n bwysig monitro nifer, lefel ac ystod apeliadau academaidd. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn monitro pob apêl academaidd a gyflwynir ac yn adrodd i’r Bwrdd Academaidd. Cedwir unrhyw fanylion personol yn gyfrinachol. Cyfrifoldeb y Bwrdd Academaidd fydd monitro’r data a gwneud argymhellion priodol i gyrff neu staff perthnasol. Cyfrifoldeb y Bwrdd Academaidd hefyd fydd adolygu’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd a’i heffeithiolrwydd, ac argymell newidiadau, lle bo hynny’n briodol.

 

Diweddarwyd: Medi 2021