14.4 Y Weithdrefn delio â chŵyn gan fyfyriwr

1. Mae’r Weithdrefn yn cynnwys tri cham: Datrysiad cynnar; cam cwyn ffurfiol ar gyfer ymchwilio a phenderfynu ar gŵynion, ac yna cam adolygiad terfynol.