14.7 Cam Tri: Adolygiad Terfynol

1. Os bydd myfyriwr yn anfodlon â chanlyniad y gwyn ffurfiol, caiff ofyn am Adolygiad Terfynol. Cyfeirir myfyrwyr at y weithdrefn hon pan y’u hysbysir ynghylch canlyniad ffurfiol eu cwyn, a bydd ganddynt 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y llythyr hwn i gyflwyno cais am Adolygiad Terfynol. Am ragor o fanylion, gweler yma.