4.3.1 Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un ERS Medi 2018

1. Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:

(i) ennill marciau o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau

a

(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

2. Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll.

3. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst.

4. Caniateir i fyfyrwyr sefyll uchafswm o 80 credyd yng nghyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80 credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn.