4.10.5 Symud Ymlaen i gynlluniau baglor

1. Ar ôl cwblhau’r FDSc bydd gan bob myfyriwr y cyfle i symud ymlaen i ail flwyddyn cynllun gradd Anrhydedd priodol. At hyn, gellir cynnig i fyfyrwyr symud yn uniongyrchol i flwyddyn olaf cynllun gradd Anrhydedd priodol fel a ganlyn.

2. Rhaid bod myfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer FDSc dosbarthiadol wedi sicrhau Teilyngdod o leiaf yn y dosbarth cyffredinol, a derbyn geirda cefnogol gan Bwyllgor y Cynllun.

3. Rhaid bod myfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer FDSc annosbarthiadol wedi sicrhau graddau Teilyngdod neu uwch yn 180 o gredydau o leiaf (ac eithrio’r Rhaglen Profiad Gwaith), neu sicrhau graddau Teilyngdod neu uwch yn o leiaf 90 credyd o blith modiwlau’r flwyddyn olaf, a derbyn geirda cefnogol gan Bwyllgor y Cynllun.

4. Ar ôl cwblhau’r FDA bydd gan bob myfyriwr y cyfle i symud ymlaen i drydedd flwyddyn cynllun gradd Anrhydedd priodol, ar yr amod eu bod wedi bodloni'r gofynion symud ymlaen arferol sy’n weithredol wrth i israddedigion symud o flwyddyn dau i flwyddyn tri y cynllun BA.