4.21.2 Cyfnod Asesu Ailsefyll yr Haf, Awst 2021 - Amgylchiadau Arbennig

Mae'r adran hon wrthi'n cael ei datblygu. Edrychwch ar y fersiwn Saesneg yn y cyfamser.