4.7 BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

Rheol Cynnydd 
 1.   Bydd yn ofynnol i ymgeisydd sy'n cael marc cyffredinol o 40% neu fwy ym mlwyddyn 1 ond nad yw'n cwblhau'r lleoliad arsylwi yn llwyddiannus, ailadrodd y flwyddyn.

Gwobrau Ymadael 
 2.   Gall ymgeisydd sydd wedi defnyddio’r holl gyfleoedd sydd ar gael iddo/iddi ailsefyll yn Rhan Un fod yn gymwys i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch (CertHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).
3.  Bydd ymgeisydd sy'n cael marc cyffredinol o 40% neu fwy ym mlwyddyn 1 ond nad yw'n parhau â'r astudiaeth yn gymwys i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch (CertHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).
4.  Bydd ymgeisydd sydd wedi defnyddio’r holl gyfleoedd sydd ar gael iddo/iddi ailsefyll yn Rhan Dau yn gymwys i dderbyn Diploma Addysg Uwch (CertHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar) neu'r Radd Gyffredin (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).
5.  Bydd ymgeisydd sy'n cael marc cyffredinol o 40% neu fwy ym mlwyddyn 2 ond nad yw'n parhau â'r astudiaeth yn gymwys i dderbyn Diploma Addysg Uwch (DipHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).