4.7 BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

Rheol Cynnydd

1. Bydd yn ofynnol i ymgeisydd sy'n cael marc cyffredinol o 40% neu fwy ym mlwyddyn 1 ond nad yw'n cwblhau'r lleoliad arsylwi yn llwyddiannus, ailadrodd y flwyddyn.

Gwobrau Ymadael

2. Gall ymgeisydd sydd wedi defnyddio’r holl gyfleoedd sydd ar gael iddo/iddi ailsefyll yn Rhan Un fod yn gymwys i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch (CertHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).

3. Bydd ymgeisydd sy'n cael marc cyffredinol o 40% neu fwy ym mlwyddyn 1 ond nad yw'n parhau â'r astudiaeth yn gymwys i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch (CertHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).

4. Bydd ymgeisydd sydd wedi defnyddio’r holl gyfleoedd sydd ar gael iddo/iddi ailsefyll yn Rhan Dau yn gymwys i dderbyn Diploma Addysg Uwch (CertHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar) neu'r Radd Gyffredin (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).

5. Bydd ymgeisydd sy'n cael marc cyffredinol o 40% neu fwy ym mlwyddyn 2 ond nad yw'n parhau â'r astudiaeth yn gymwys i dderbyn Diploma Addysg Uwch (DipHE) (Astudiaethau Plentyndod Cynnar).