4.11.2 Blwyddyn Dau – Gofynion i ymgymryd â'r lleoliad integredig

1. Ar gyfer FdSc Nyrsio Milfeddygol, rhaid i fyfyrwyr basio pob elfen o'r 60 credyd yn semester un o flwyddyn dau er mwyn cael mynd ymlaen i'r lleoliad.

2. Os bydd myfyrwyr yn methu modiwl neu asesiad, byddant yn cael UN cyfle i ailsefyll yng nghyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst a gallant barhau â'u lleoliad tan y pwynt hwn. Os ydynt yn methu’r arholiad ailsefyll, ni fydd modd iddynt barhau â'u lleoliad mwyach a rhaid iddynt ailadrodd unrhyw fodiwlau a fethwyd o flwyddyn 2 (dyma'r ail ymgais ailsefyll).