4.11.6 Symud Ymlaen i gynlluniau Baglor

1. Ar ôl cwblhau’r FdSc bydd gan bob myfyriwr sy’n gymwys am FdSc â dosbarth, sydd wedi sicrhau teilyngdod o leiaf yn y dosbarth cyffredinol ac sydd wedi derbyn geirda cefnogol gan Gydlynydd eu Cynllun, yn cael y cyfle i symud ymlaen i ail flwyddyn cynllun gradd Anrhydedd priodol. Caiff hyn ei ystyried fesul achos a bydd angen cymeradwyaeth Cydlynydd y Cynllun Gradd Anrhydedd.