5.3 Cyfnod y Penodiad

1. Penodir Arholwyr Allanol am gyfnod o bedair blynedd fel arfer, a bydd posibilrwydd o’u hailbenodi am bumed flwyddyn er mwyn sicrhau parhad.

2. Os yw arholwr allanol wedi cytuno i estyn eu cylch gwaith (e.e. o raglenni Israddedig yn unig i raglenni Israddedig ac Uwchraddedig) ar ôl dechrau eu penodiad gwreiddiol, bydd yr estyniad yn cydredeg â’r penodiad gwreiddiol.