9.8 Cytundebau Dysgu ar gyfer myfyrwyr sy'n mynd allan ar gynlluniau cyfnewid

Mae Cytundebau Dysgu yn rhoi manylion y cyrsiau a astudir gan fyfyrwyr yn ystod rhaglen gyfnewid. Er efallai na fydd sefydliadau partneriaethol yn gallu cyflwyno'r union gymysgedd o sgiliau a chynnwys a gynigir yn PA, bydd angen i gydlynwyr y cynllun gradd gadarnhau pa fodiwlau/cyrsiau sy'n gweddu orau â chynlluniau a manylebau rhaglenni PA ei hun. Mewn rhai achosion, efallai y bydd gofyn i fyfyrwyr gofrestru ar gyfer modiwlau craidd ychwanegol ym mlwyddyn olaf graddau israddedig i gydymffurfio â gofynion y cynllun neu Gorff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSRB). Bydd Copïau o Gytundebau Dysgu yn cael eu cadw gan adrannau academaidd a Chyfleoedd Byd-eang, i gyfeirio atynt yn ystod cynllun cyfnewid un neu ddau semester, ac i'w hadolygu gan Gyfadrannau lle bo hynny'n briodol.