Dr Lowri Anwen Cunnington Wynn

BA Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol: Prifysgol Bangor Doethuriaeth: Prifysgol Bangor

Dr Lowri Anwen Cunnington Wynn

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Troseddeg

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiodd Lowri o Brifysgol Bangor yn 2007 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithaseg trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn y flwyddyn ar ôl graddio, gweithiodd fel swyddog ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg, yn astudio effaith dwyieithrwydd ar ymddygiad gwybyddol. Yna enillodd ysgoloriaeth gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg i gwblhau ei doethuriaeth yn 2008. Roedd ei thraethawd doethurol yn trafod y ffaith bod pedair gwaith mwy o bobl ifanc nad ydynt wedi eu geni yng Nghymru yn gadael cadarnleoedd y Gymraeg na phobl ifanc a anwyd yma, gan effeithio ar gyfansoddiad cymunedau gwledigYn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Lowri wedi gweithio yn bennaf yn y sector ymchwil gymdeithasol mewn swyddi ôl-radd i Wavehill Consultancy, Prifysgol Bangor a Comisiynydd y Gymraeg. Mae ganddi brofiad eang o werthuso projectau a ariennir gan Ewrop, cynllunio asesiadau effaith, projectau ymchwil penodol a chynnal ymgynghoriadau cymunedol. Ynghyd â'i chefndir academaidd, mae Lowri yn angerddol am weithio gyda phobl ifanc a gwaith cymunedol ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o brojectau yn ei milltir sgwâr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bellach, mae Lowri yn Ddarlithydd Cyfrwng Cymraeg mewn Troseddeg i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dysgu

Ymchwil

Allfudiaeth Pobl Ifanc o Gadarnleoedd y Gymraeg: Doethuriaeth Dysgu Iaith a Dewis Gofal Plant yng Nghymru: Wales Journal of EducationGweithio ar y cyd gyda Prifysgol Bangor ar ymchwil ar y Gymraeg a Pobl Ifanc o fewn y System Gyfiawnder Droseddol

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 10-12
  • Dydd Mercher 10-12

Cyhoeddiadau

Allfudiaeth pobl Ifanc o'r Broydd CymraegCunnington Wynn, L. 2014