Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Adran Y Gyfraith a Throseddeg, 
Adeilad Hugh Owen,  
Campws Penglais,  
Prifysgol Aberystwyth,  
Aberystwyth,  
Ceredigion,  
SY23 3DY

Ffôn: +44 (0) 1970 622712
Ffacs: +44 (0) 1970 622729
Ebost: law@aber.ac.uk