Myfyrwyr y gyfraith yn rhoi dyfarniad o fodlonrwydd

Mae myfyrwyr y Gyraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi dyfarniad diamwys o blaid eu hastudiaethau mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr ar draws y DU.


Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd ar 9 Awst 2017, roedd 90% o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith Aberystwyth yn cytuno eu bod yn fodlon yn gyffredinol o’i gymharu â’r cyfartaledd ar draws y DU o 84%.