Dr Samuel Raybone

Dr Samuel Raybone

Lecturer in Art History

Manylion Cyswllt

Proffil

Hanesydd ym meysydd celf a diwylliannau gweledol ydw i, yn arbenigo ar Ffrainc yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg (yn enwedig Argraffiadaeth); mewn effemera a’r modd y mae’n dogfennu bywyd bob dydd; ac yn hanes ffotograffiaeth. Mae gen i ddiddordeb mewn damcaniaeth feirniadol, yn fwyaf diweddar gweithiau Walter Benjamin ar hanesyddoldeb fodern, tymoroldeb, ac estheteg.

Rwyf wrthi’n paratoi llyfr, sef Gustave Caillebotte as Worker, Collector, Painter sydd yn ailddehongli gyrfa’r arlunydd hwn a fu’n angof gyhyd trwy dynnu sylw at ei gymhelliant i weithio ac i gasglu. Mae’r ymchwil rydw i’n gweithio arni ar hyn o bryd yn edrych ar effemera — eitemau byrhoedlog, cyffredin tebyg i stampiau post, arian papur, bwydlenni tai bwyta, a blodau llabedi cotiau—yn Ewrop ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Rydw i’n dysgu ym meysydd eang celf a diwylliant Ewropeaidd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif; ffotograffiaeth o 1839 i’r cyfoes; damcaniaeth feirniadol a dulliau ymchwil; a hanesyddiaeth celf.

Dysgu

Module Coordinator
Attendance Dept Admin
Blackboard Dept Admin
Coordinator

Cyhoeddiadau

Raybone, S 2021, 'Review of Mapping Impressionist Painting in Transnational Contexts edited by Emily C. Burns and Alice M. Rudy Price and Globalizing Impressionism and Reception, Translation, and Transnationalism edited by Alexis Clark and Frances Fowle', Nineteenth-Century Art Worldwide, vol. 20, no. 3. 10.29411/ncaw.2021.20.3.19
Raybone, S 2021, 'Thoroughly Modern Models: Review of Le modèle noir de Géricault à Matisse edited by Annie Dufour and Looking at Men: Anatomy, Masculinity and the Modern Male Body by Anthea Callen', Oxford Art Journal, vol. 43, no. 3, pp. 479-486. 10.1093/oxartj/kcaa028
Raybone, S 2020, Gustave Caillebotte as Worker, Collector, Painter. Bloomsbury, New York.
Raybone, S 2018, 'Gustave Caillebotte’s Interiors: Working Between Leisure and Labor', nonsite.org, vol. N/A, no. 26, N/A, pp. N/A. <https://nonsite.org/article/gustave-caillebottes-interiors>
Raybone, S 2017, ''A millionaire who paints in his spare time'. The social history of art and the multiple rediscoveries of Gustave Caillebotte' H-France Salon, vol. 9, no. 14, pp. 12-15. <https://h-france.net/Salon/Salon9no14Questionnaire.pdf>
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil