Dr Samuel Raybone

Dr Samuel Raybone

Lecturer in Art History

Manylion Cyswllt

Proffil

Hanesydd ym meysydd celf a diwylliannau gweledol ydw i, yn arbenigo ar Ffrainc yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg (yn enwedig Argraffiadaeth); mewn effemera a’r modd y mae’n dogfennu bywyd bob dydd; ac yn hanes ffotograffiaeth. Mae gen i ddiddordeb mewn damcaniaeth feirniadol, yn fwyaf diweddar gweithiau Walter Benjamin ar hanesyddoldeb fodern, tymoroldeb, ac estheteg.

Rwyf wrthi’n paratoi llyfr, sef Gustave Caillebotte as Worker, Collector, Painter sydd yn ailddehongli gyrfa’r arlunydd hwn a fu’n angof gyhyd trwy dynnu sylw at ei gymhelliant i weithio ac i gasglu. Mae’r ymchwil rydw i’n gweithio arni ar hyn o bryd yn edrych ar effemera — eitemau byrhoedlog, cyffredin tebyg i stampiau post, arian papur, bwydlenni tai bwyta, a blodau llabedi cotiau—yn Ewrop ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Rydw i’n dysgu ym meysydd eang celf a diwylliant Ewropeaidd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif; ffotograffiaeth o 1839 i’r cyfoes; damcaniaeth feirniadol a dulliau ymchwil; a hanesyddiaeth celf.

Dysgu

Blackboard Dept Admin
Attendance Dept Admin
Tutor

Cyhoeddiadau

Raybone, S 2023, Gustave Caillebotte’s richesse laborieuse. in S Allan, G Groom & P Perrin (eds), Gustave Caillebotte: Painting Men. Getty Publications, Los Angeles, CA.
Raybone, S 2023, L'impressionnisme philatélique de Gustave Caillebotte. in S Le Men & O Schuwer (eds), Le musée imaginaire des impressionnistes. Presses universitaires de Paris Nanterre, Paris.
Raybone, S 2023, Provincialiser l'impressionnisme: les soeurs Davies, l'impressionnisme français et l'identité galloise en 1913. in F Faizand de Maupeou & S Le Men (eds), Collectionner l'Impressionnisme : Le rôle des collectionneurs dans la constitution et la diffusion du mouvement. Silvana Editoriale, pp. 238 -265.
Raybone, S 2023, Provincialising impressionism: the Davies sisters, French impressionism, and Welsh identity in 1913. in F Faizand de Maupeou & S Le Men (eds), Collecting Impressionism: A Reappraisal of the Role of Collectors in the History of the Movement. Silvana Editoriale.
Raybone, S 2021, 'Review of Mapping Impressionist Painting in Transnational Contexts edited by Emily C. Burns and Alice M. Rudy Price and Globalizing Impressionism and Reception, Translation, and Transnationalism edited by Alexis Clark and Frances Fowle', Nineteenth-Century Art Worldwide, vol. 20, no. 3. 10.29411/ncaw.2021.20.3.19
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil