Amdanom ni

Croeso gan yr Athro Robert Meyrick, Pennaeth yr Ysgol Gelf

Croeso i Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth.  Fel un o’r adrannau celf uchaf ei safle ym Mhrydain, ein nod yw eich cyflwyno i’r ysgolheictod orau ym myd y celfyddydau, eich cynorthwyo i gyflawni eich potensial dysgu ac i ennill gwybodaeth, hyder a sgiliau ar gyfer  sefydlu gyrfa yn y farchnad sydd ohoni.

Nid sefydliad academaidd yn unig yw’r Ysgol Gelf. Mae’n gymuned fawr eu gofal o staff a myfyrwyr o wahanol gefndiroedd a chenhedloedd. O gofio’r amrywiaeth hynny, rydym yn cynnig nifer o gyrsiau mewn Celfyddyd Gain, Hanes Celf a/neu’r celfyddydau creadigol sy’n ysgogi ac yn herio creadigrwydd – rhaglenni gradd sy’n rhoi’r cyfle i chi gyfuno’r ymarferol, hanesyddol, damcaniaethol a churadurol wrth astudio celf.

Er nad yw ffigurau yn gallu rhoi’r darlun cyfan, mae llwyddiant ein cyrsiau arbenigol a chyfunol mewn lluniadu a pheintio, darlunio llyfrau, ffotograffiaeth, gwneud printiau a’r cyfryngau newydd yn ogystal â’n haddysg ymarferol, alwedigaethol mewn hanes celf yn cael ei gadarnhau gan yr ystadegau. Rydym yn perfformio’n eithriadol o dda yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ac mewn tablau cynghrair eraill. Mae ein sgoriau ACF yn gyson uwch na 90% ac yn cyrraedd 100% mewn llawer o gategorïau.

Yn ogystal â hyn, mae ein perfformiad ymhell ar y blaen i gyfartaledd y sector yng Nghymru a Phrydain: 6ed o blith UK Art & Design 2019 yn y Sunday Times (9fed yn 2018, 13eg yn 2017). Daethom yn 1af yng Nghymru yn 2017, 2018 and 2019.

Fe’n dyfarnwyd yn 6ed yn UK Art & Design 2019 gan y Guardian, sef 3ydd ym Mhrydain o ran ‘boddhad gyda’r cwrs’, 4ydd o ran ‘boddhad gyda’r addysgu’, 2ail o ran ‘boddhad gyda’r adborth’, a 4ydd o ran ‘gyrfa ar ôl chwe mis’.

Cafodd yr Ysgol Gelf ei dyfarnu’n 2ail o blith 81 o ddarparwyr Prydeinig o ran ‘boddhad cyffredinol myfyrwyr’ yn The Complete University Guide 2018.

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019, Aberystwyth yw’r brifysgol sydd ar y brig yng Nghymru a Lloegr o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr: roedd 97% o’n graddedigion celf yn hapus â’r addysgu ar y cwrs; 100% yn cytuno bod eu cwrs yn ysgogi’n ddeallusol a’u bod wedi eu herio i gyflawni eu gwaith gorau.

Yn yr Ysgol Gelf, mae adnoddau addysgu o’r radd flaenaf ar gael ar eich cyfer. Wrth astudio celf a/neu hanes celf byddwch wedi eich hamgylchynu gan ddarnau o gelf o gasgliad ein hamgueddfa, sydd ag enw da’n rhyngwladol. Mae’r Ysgol a’i hamgueddfa wedi’u lleoli gyda’i gilydd mewn adeilad rhestredig Gradd II hanesyddol.*

Mae ymchwil ein staff - artistiaid sy’n arddangos, haneswyr celf sy’n cyhoeddi a churaduron sy’n gweithio yn y maes - yn ysbrydoli’r addysgu. Mae’n hyrwyddo meddwl beirniadol a rhyngddisgyblaethol, ac yn creu amgylchedd dysgu ysbrydoledig. Bydd y sgiliau ymarferol a throsglwyddiadwy a ddysgwch yma yn rhoi dewisiadau gyrfa eang i chi.

Mae 100% (Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch 2016 a 2017) a 99% (Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch 2018) o’n graddedigion mewn swydd neu’n dilyn adtudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio yn y diwydiannau creadigol fel artistiaid, darlunwyr llyfrau plant, dylunwyr graffeg, athrawon prifysgol, ymchwilwyr a churaduron. Ers 2015, mae pump o’n graddedigion wedi ymddangos ar Sky Arts Landscape Painter of the Year – yn cynnwys yr ennillydd yn 2017, Tom Voyce - ac ar Sky Arts Portrait Painter of the Year.

Mae cyn-fyfyrwraig, Edwina Ellis, wedi dylunio sawl darn arian i’r Bathdy Brenhinol, yn cynnwys pedwar darn £1 yn dangos pontydd yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a darn £2 yn cofnodi 150 mlwyddiant rheilffordd tanddaearol Llundain ac, yn 2019, darn 50c yn coffáu Stephen Hawking trwy ddyluniad oedd wedi’i ysbrydoli gan ei ddamcaniaethau ar dyllau du.

Porwch drwy ein gwefan i ganfod mwy am ein cyrsiau. Rwy’n argymell eich bod yn archebu eich lle ar un o’n Diwrnodau Agored er mwyn cyfarfod â’n staff a’n myfyrwyr, ac i weld yr Ysgol Gelf, y brifysgol a’r dref trosoch eich hun. Mae’r rhai sy’n ymweld â ni yn dueddol o ddewis astudio gyda ni, er mwyn byw a dysgu mewn tref fywiog, ar lannau Bae Ceredigion ac yng nghanol cefn gwlad o harddwch eithriadol. 

Cewch groeso cynnes