Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Photograph of costumes, Hannah Mashford, graduate of the SoA

Mae swyddfa gyffredinol yr Ysgol Gelf ar agor Dydd Llun – Dydd Mercher 9:00-1:00 a 2:00-5:00, a Dydd Iau – Dydd Gwener 9:15-1:00 a 2:00-3.15. I wneud ymholidau cyffredinol, ffoniwch 01970 622460 neu anfonwch e-bost at ysgolgelf@aber.ac.uk.

I wneud ymholiadau am dderbyn israddedigion neu uwchraddedigion cysylltwch â Suzie Watkin ar 01970 622460 / srw@aber.ac.uk.

I wneud ymholiadau am ein rhaglen arddangosfeydd, y gwaith celf sydd yn Amgueddfa’r Ysgol Gelf neu’r Casgliad Cerameg, cysylltwch â Neil Holland (Curadur y Casgliadau) ar 01970 622467 / neh@aber.ac.uk neu Louise Chennell (Archifydd Cerameg Cynorthwyol) ar 01970 622192 / loc@aber.ac.uk. Ceir manylion cyswllt holl staff yr Ysgol Gelf fan hyn.

Os na allwch ddod o hyd i’r person iawn, edrychwch ar Manylion Cyswllt Staff Prifysgol Aberystwyth.

Dylid anfon unrhyw ohebiaeth i’r Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth, Buarth Mawr, Aberystwyth, Cymru, SY23 1NG.