Ymunwch â'n rhestr e-bost Clirio

Os ydych yn aros am eich canlyniadau ac os oes gennych ddiddordeb mewn lleoedd Clirio ym Mhrifysgol Aberystwyth, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi. Gallwch roi gwybod i ni pa gwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo a chofrestru i gael galwad ffôn ar ddiwrnod y canlyniadau. Os oes gennym leoedd gwag ar eich dewis gwrs, byddwn yn eich ffonio fel blaenoriaeth ar 18 Awst i weld a allwn wneud cynnig i chi.

Os ydych chi eisoes wedi cael eich canlyniadau a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am le Clirio ym Mhrifysgol Aberystwyth, nid oes angen aros am ddiwrnod y canlyniadau. Llenwch ein ffurflen Ymgeisio nawr ar gyfer y drefn Glirio a byddwn yn rhoi gwybod i chi os gallwn wneud cynnig i chi.

Drwy lenwi'r ffurflen hon rydych yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth am drefn Glirio 2022. Gallwch ofyn i ni ddileu eich manylion ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni ar y manylion a roddir yn yr e-byst Clirio a chewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data yma.