Ymunwch â'n rhestr e-bost Clirio

Cwblhewch y ffurflen isod ac fe wnawn ni anfon mwy o wybodaeth am gyrsiau Clirio atoch.

Hoffai Prifysgol Aberystwyth hefyd gysylltu gyda chi â gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiadau, cyrsiau a llety.

  • Byddwn yn gyrru gwybodaeth ddiweddar drwy’r post, dros e-bost neu neges destun.
  • Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw yn ddiogel
  • Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti
  • Mae croeso i chi ddiweddu eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.