Donald Davies

Athro Emeritws mewn Tocsiocoleg yng Ngholeg Imperial Llundain a Chyfarwyddwr Sylfaenol ML Laboratories, un o'r cwmniau biotechnoleg cyhoeddus cyntaf i gael eu rhestru ar Gyfnewidfa Stoc Llundain.

Mae'r Athro Davies hefyd yn Gadeirydd y panel beirniadu ar gyfer cystadleuaeth menter myfyrwyr y Brifysgol, Inventerprize.