Ian MacEachern

Bu Ian yn astudio Mathemateg Bur (BSc) ym Mhrifysgol Aberystwyth a dadansoddi rhifol (MSc) ym Mhrifysgol Dundee. Mae e’n Gymrawd Siartredig y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, yn Beiriannydd Siartredig, Rheolwr Siartredig, Aelod Proffesiynol TG Siartredig a Chymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Ar ôl 2007, penodwyd Ian yn Bennaeth Cynllunio Busnes yng Nghofrestrfa Tir EM gyda chyfrifoldeb dros gynllunio busnes strategol a rheoli perfformiad. Ar hyn o bryd, mae Ian yn aelod o’r Bwrdd ac yn Ymddiriedolwr y Sefydliad Rheolaeth Siartredig, yn aelod anweithredol o Fwrdd Cynghori Datblygu Prifysgol Aberystwyth ac yn aelod o Fwrdd Cynghori’r Swyddfa Cydnabod Gwobrau.