Kathryn Ludlow

Mae Kathryn yn Bartner yn Linklaters yn yr Adran Ymgyfreitha. Mae ganddi brofiad o amrywiaeth helaeth o anghydfodau masnachol, gyda phwyslais ar esgeuluster proffesiynol a gwasanaethau ariannol. Profiad arbennig o gynrychioli cwmnïoedd cyfrifeg.