Lynton Jones

Graddiodd Lynton Jones o’r adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 1967 ac fe ymunodd â’r Gwasanaeth Llysgenhadol y flwyddyn wedyn. Yn ogystal â’r Swyddfa Dramor, gweithiodd mewn llysgenadaethau yn Sambia, Gwlad Thai (yn ystod Rhyfel Fietnam) a Pharis. Ar ôl Paris, symudodd i’r sector gwasanaethau ariannol a dod yn gyfarwyddwr materion cyhoeddus yng Nghyfnewidfa Stoc Llundain. Wedi hynny, bu’n Brif Weithredwr Nasdaq International, yr OmLondon Securities & Derivatives Exchange a’r International Petroleum Exchange. Yn 2000, daeth yn gadeirydd Jiway ccc (un o ddioddefwyr cyntaf y swigen dot com). Yn 2002, sefydlodd a dod yn gadeirydd Bourse Consult (www.bourse-consult.com).