Dr Hywel Griffiths

BSc MSc PhD (Cymru)

Dr Hywel Griffiths

Uwch Ddarlithydd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Proffil

Biography

 • 2009-: Darlithydd mewn geomorffoleg afonol trwy gyfrwng y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth
 • 2008-2009: Cymrawd dysgu cyfrwng Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth
 • 2006-2009: PhD, Prifysgol Aberystwyth
 • 2005: MSc Deinameg a Rheolaeth Basnau Afon, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 2004: BSc Daearyddiaeth ffisegol a mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Dysgu

Module Coordinator
Attendance Dept Admin
Coordinator
Lecturer
Tutor

Ymchwil

Aelodaeth Grp Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Cyfraddau, patrymau a rheoli prosesau afonol.
 • Effaith gweithgareddau dynol ar systemau afonol.
 • Effaith newid amgylcheddol Holosen ar systemau afonol.
 • Datblygiad hirdymor tirwedd afonol Cymru.
 • Defnyddio dogfennau hanesyddol er mwyn deall newidiadau geomorffolegol a hinsoddol.
 • Geomorffoleg damcaniaethol, yn arbennig cymhlethdod a chritigolrwydd hunan-drefnus.
 • Hydrowleidyddiaeth a daearyddiaeth ddiwylliannol afonydd.

Prosiectau cyfredol

 • Cyfraddau o newid geomorffolegol ar afonydd cymoedd de Cymru.
 • 'Remembering a hydrographic society: flooding, drought, adaptation and culture in the Welsh colony of Patagonia, Argentina (cyllidwyd gan y British Academy)
 • SusNet Wales (Sustainability Network Wales): A collaborative multidisciplinary platform for inspiration and transformation of the next generation (cyllidwyd gan RCUK)

Arolygaeth MPhil

 • Marc Huband
 • Janet Richardson

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Rose, M, Cooper, D & Griffiths, H 2018, 'Acknowledging the work of poetry: a collaborative commentary on Tim Cresswell’s Fence', Cultural Geographies, vol. 25, no. 1, pp. 257-262. https://doi.org/10.1177/1474474017732982
Longfield, S, Faulkner, D, Kjeldsen, T, Macklin, M, Jones, A, Foulds, S, Brewer, P & Griffiths, H 2018, 'Incorporating sedimentological data in UK flood frequency estimation', Journal of Flood Risk Management. https://doi.org/10.1111/jfr3.12449
Kamintzis, JE, Irvine-Fynn, T, Holt, T, Jones, JPP, Tooth, S, Griffiths, H & Hubbard, B 2018, 'Knickpoint evolution in a supraglacial stream', Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, vol. 101, no. 2, pp. 118-135. https://doi.org/10.1080/04353676.2018.1549945
Griffiths, H 2018, 'Three poems on flood histories in rural Ireland', Cultural Geographies, vol. 25, no. 2, pp. 369-374. https://doi.org/10.1177/1474474017739025
Jones, C & Griffiths, H 2017, 'Cyflwyniad i brosiect Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir (CHERISH)', Paper presented at Cynhadledd Wyddonol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 16 Jun 2017 - 16 Jun 2017.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil