Cyflogadwyedd

Yn ôl yr arolwg mwyaf diweddar (HESA 2018), roedd dros 97% o’n cyn-fyfyrwyr mewn gwaith neu addysg uwchraddedig o fewn 6 mis i gwblhau eu gradd.

Mae’r canlyniadau hyn yn well na chyfartaledd y sector ar gyfer Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, ac yn dangos ein hymrwymiad i gynhyrchu graddedigion sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y gweithle – ystadegyn hanfodol wrth ddewis ble i astudio!

Yma yn yr ADGD rydym eisiau i’n myfyrwyr fynd ymlaen i gyflawni popeth y maent eisiau ei gyflawni. Dyna pam yr ydym yn sicrhau ein bod yn gwneud pob ymdrech yn ystod eich amser â ni i’ch helpu i feithrin y sgiliau angenrheidiol i wneud hynny. Trwy gydol y rhaglen diwtorial rydym yn datblygu ymwybyddiaeth yrfaol ac mae’n holl gyrsiau’n helpu myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y gweithle modern. Anogir menter unigol, trafodaethau grŵp a sgiliau arweinyddiaeth drwy ystod o gyfleoedd a ddarperir mewn amgylcheddau gwahanol megis darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau tiwtorial, y llyfrgell, allan yn y maes ac yn ymarferol. Mae’r rhain yn caniatáu i fyfyrwyr adnabod eu potensial llawn.