Cyflogadwyedd

Yma yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear rydym yn awyddus i’n myfyrwyr fynd yn eu blaenau a chyflawni eu dyheadau. Dyna pam rydym yn sicrhau y gwneir pob ymdrech yn ystod eich amser gyda ni i’ch helpu i gael y sgiliau i wneud hynny.

 Trwy'r rhaglen diwtorial rydym yn datblygu ymwybyddiaeth o yrfaoedd posibl i chi, ac mae ein holl gyrsiau yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt yn y gweithle modern. Anogir menter unigol, trafodaeth grŵp a sgiliau arwain drwy amrywiaeth o gyfleoedd a ddarperir mewn darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, allan yn y maes, yn y llyfrgell ac ar leoliadau ymarferol. Mae'r rhain yn rhoi modd i bob myfyriwr wireddu eu potensial llawn. Fel rheol, mae 91% o raddedigion yr ADGD mewn gwaith neu’n astudio ar gyfer cymhwyster ôl-raddedig o fewn 6 mis ar ôl graddio.

Felly beth wnewch chi ar ôl cael eich gradd? Rydym wedi dewis detholiad o raddedigion yr Adran er mwyn dangos i chi fod y byd i gyd yn agored i chi...   Blogiau Uwchraddedigion (biogs)

Os hoffech chi weld pa gyfleoedd astudio pellach y gall yr Adran eu cynnig ar ôl i chi raddio, edrychwch ar ein dewis ardderchog o gyrsiau gradd Meistr trwy gwrs (taught masters), neu’r rhestr gyfredol o gyfleoedd PhD (phd opps) sydd ar ein tudalennau Ôl-raddedig. (post grad pages)