Yr Adran

Ymhlith y 5 Prifysgol orau yn y DU a’r Gorau yng Nghymru am Fodlonrwydd Cyffredinol y Myfyrwyr, ACF 2017*

Croeso i un o'r adrannau hynaf a mwyaf ym maes Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrydain. Aberystwyth oedd yr adran gyntaf yn y wlad i gynnig graddau anrhydedd sengl mewn daearyddiaeth ddynol a daearyddiaeth ffisegol, sy'n golygu mai ni yw'r un fwyaf profiadol hefyd. Rydym bob amser wedi bod, ac yn dal i fod, ar flaen y maes wrth arloesi â gwaith dysgu ac ymchwil.

 

Pam dewis Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Lle perffaith i ddaearyddwyr yw Aberystwyth. Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn gallu manteisio ar gyfoeth o adnoddau yn y fro o'n cwmpas sy'n cynnwys mynyddoedd, afonydd, y môr a threfi. Yn Aber, byddwch yn astudio Daearyddiaeth mewn modd na all yr un Brifysgol arall ei gynnig.

Mae ein cynlluniau gradd wedi'u cydnabod gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gyda Sefydliad Daearyddwyr Prydain), sy'n dangos hygrededd ein graddau ac sy'n golygu y byddwch chi ar y blaen pan fyddwch yn cystadlu yn y farchnad swyddi.

Mae gan adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth enw ardderchog am ansawdd y dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol y mae'n eu cynnig i'w myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, daeth ein hadran yn y 5 uchaf ym Mhrydain am y profiadau dysgu yn ein graddau Daearyddiaeth Ddynol, ac rydym yn falch o gael 90% boddhad cyffredinol â'n hadran. 

Os ydych chi'n hoffi'r syniad o gael gwaith wrth astudio yn y Brifysgol, cynigiwn gynlluniau gradd Daearyddiaeth, Daearyddiaeth Ffisegol, a Daearyddiaeth Ddynol sy'n cynnwys blwyddyn mewn gwaith, neu flwyddyn astudio dramor yn ein Prifysgolion rhyngwladol partneriaethol megis Prifysgol Bergen, Oulu, y Ffindir a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard.  Mae gennym hefyd bartneriaeth â Phrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Geogria a Phrifysgol Montana. Bydd y cynlluniau hyn yn rhoi profiad gwerthfawr o'r gweithle neu o fyw mewn gwlad wahanol. Mae canlyniadau cyflogadwyedd yr adran yn brawf o'n hymroddiad ni i'ch dyfodol chi. Eleni roedd canran anhygoel, 95%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio, ac mae hynny 3% yn uwch na'r ffigur cenedlaethol i raddedigion Daearyddiaeth Ffisegol (HESA, 2017).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni. 

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018