Yr Adran

Croeso i'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear!

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yw un o’r adrannau mwyaf o’i bath o ran maint a phrofiad yn y DU, gan arbenigo mewn amrywiaeth eang o themâu ar draws y gwyddorau naturiol, ffisegol a chymdeithasol. Yn ddiweddar rydym wedi dathlu canrif o Ddaearyddiaeth yn Aberystwyth, ac rydym wedi bod yn addysgu’r Gwyddorau Daear ers mwy na hynny hyd yn oed!

Mae gennym draddodiad hirsefydlog o gynnig cynlluniau gradd cyfoes a chyffrous, ac yn ddiweddar rydym wedi ychwanegu Cymdeithaseg at ein portffolio, yn seiliedig ar dros 100 mlynedd o ymchwil arloesol ym maes y gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Pam Prifysgol Aberystwyth?

Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog, eangfrydig a dwyieithog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion.

Rydym yn manteisio ar gyfoeth o adnoddau ar garreg ein drws sy’n cynnwys mynyddoedd, afonydd, y môr ac amgylcheddau gwledig a threfol. Yn Aber gallwch astudio Daearyddiaeth, Cymdeithaseg, a’r Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol mewn modd na all yr un Brifysgol arall ei gynnig. Byddwch yn rhan o brifysgol campws byrlymus gyda’i chanolfan chwaraeon ei hun, Canolfan Celfyddydau brysur; a byddwch drws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o bump yn unig o lyfrgelloedd hawlfraint yn y DU.

Mae ein staff yn angerddol am eu gwaith. Maent yn ymchwilwyr a darlithwyr ymroddedig, ac mae nifer ohonynt yn flaenllaw yn eu meysydd unigol. Mae eu gwybodaeth uniongyrchol am y byd yn cael ei bwydo i’n cyrsiau israddedig drwy gyfrwng amrywiaeth o themâu arbenigol.

Rydym yn darparu ystod o gyfleoedd dysgu ac ymchwil, boed hynny mewn darlithfa, dosbarth seminar, dosbarth tiwtorial, labordy neu gwrs maes. Caiff ein myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys arholiadau, adroddiadau, cyflwyniadau, fideos a thraethodau, a’r cyfan wedi’i gynllunio i ehangu sgiliau pwnc-benodol, personol a throsglwyddadwy.

Yn ogystal â myfyrwyr hynod o fodlon (bodlonrwydd cyffredinol o 91% – ACF 2019), rydym bob amser wedi cael hanes ardderchog o gynhyrchu graddedigion hynod o gyflogadwy. Darganfu’r arolwg diweddaraf fod dros 97% o’n cyn-fyfyrwyr mewn gwaith neu addysg uwchraddedig o fewn 6 mis i raddio (HESA 2018)

Ceir rhagor o wybodaeth am ein harbenigedd ymchwil a’n cyrsiau israddedig ac uwchraddedig ar ein gweddalennau.

Rydym yn annog y rhai sydd â diddordeb mewn astudio â ni i ymweld â ni ar Ddiwrnod Ymweld neu Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr i weld beth sy’n gwneud Aberystwyth yn lle mor anhygoel i astudio ynddo.