Manylion Cyswllt

Ymholiadau Cyffredinol

          Ffôn: (0)1970 622606

Derbyn Israddedigion

Gweinyddwraig Adrannol
Ffôn: (0)1970 6222596
Ffacs: (0)1970 622659
E-bost: iges-admissions@aber.ac.uk

Uwchraddedigion

         Ffôn: (0)1970 622606
         Ffacs: (0)1970 622659
         E-bost: postgraduate-iges@aber.ac.uk

Cyfeiriad Post

Enw'r Aelod Staff
Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Llandinam, Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3DB
Cymru, UK.

Aelodau Staff Penodol

Chwiliwch yn y Rhestr Staff neu chwiliwch fesul math:

Er mwyn darganfod unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, chwiliwch yn y Cysylltiadau.