Cysylltu â ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: (0)1970 622606

E-bost: dgostaff@aber.ac.uk

 

Derbyn Israddedigion

Ffôn: +44 [1970] 622021
E-bost: ug-admissions@aber.ac.uk

Uwchraddedigion

Ffôn: +44(0) 1970 622270
E-bost: pg-admissions@aber.ac.uk

Cyfeiriad Post

Enw'r Aelod Staff
Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Llandinam, Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3DB
Cymru, UK.

Aelodau Staff Penodol

Chwiliwch yn y Rhestr Staff neu chwiliwch fesul math:

Er mwyn darganfod unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, chwiliwch yn y Cysylltiadau.