Cynhadledd i Uwchraddedigion Ymchwil PA 2023

Arloesi 2023: Pontio'r Bwlch rhwng Byd Ymchwil a'r Byd Go Iawn

Pryd: Ebrill 4 2023
Ble: Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brif Neuadd, Campws Penglais

Gan fod datblygu byd-eang yn digwydd ar raddfa mor gyflym, mae angen mynd ati yn ddi-oed i bontio'r bwlch rhwng ymchwil a rhoi’r ymchwil honno ar waith yn ymarferol. Nod y gynhadledd hon, felly, yw hyrwyddo ffyrdd o drosi ymchwil yn ddulliau ymarferol y gellir eu defnyddio yn y byd go iawn. Yn y pen draw, gall yr hyn a ddysgwn yn y gynhadledd ein cynorthwyo i ganfod atebion y bydd modd eu cyflwyno yn ymarferol.

 

 

Rhaglen

9:00am-10:00am 

Cofrestru a Derbyniad 

10:00am- 10:15am 

Sylwadau Agoriadol

Yr Athro Colin McInnes

Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi)

Sesiwn Un – Cadeirydd: Juliet Vickar

10:15am- 10:30am 

A 4-Element Linear Multiple-Input-Multiple-Output Antenna for 6G Wireless Communication Systems.

Gabriela Griffiths [gjg2]

10:30am-10:45am 

Exploitation of space resources between international space law and national laws 

Abdullah Abdullatif [aba54]

10:45am-11:00am 

'Reading the politics of mam in Wales, from 1945 to 1984, in art and literature.’

Alison Elliott [ale31]

11:00am-11:30am 

Gweithdy Estyn Allan

Tally Roberts,

Cyfadran y Gwyddorau Biolegol a Ffisegol: Gwaith Estyn Allan

11:30am-11:45am 

Egwyl

Sesiwn Dau – Cadeirydd: Will Robinson

11:45am-12:15am

Traethawd Hir Tair Munud


Line Macaire [lim41] Ffiseg,
Jim Scott-Baumann [jfs10] IBERS,
Katherine Parsons [kap34] Seicoleg,
Harshita Gandhi [hag43] Ffiseg

12:15am-12:30am 

Word Perfect? How the court interpreter’s treatment of linguistic hedges alters the jury’s perception of the defendant.

Non Shafto-Humphries [noh6]

12:30am-12:45pm 

‘We learnt to listen all over again, and you listen without limit’. Loneliness and social isolation in rural and diverse communities.

Stephanie Jones [stj34]

12:45pm-1:00pm 

The voice of the Welsh farmer: Hearing about the concerns, current challenges, and climate perspectives of the Welsh farming community.

Sandy Stevens [sas146]

(Cyflwyniad o bell)

1:00pm-1:15pm 

Cinio

Sesiwn Tri – Cadeirydd: 

1:15pm-1:30pm 

The principle of non-refoulement within the scope of readmission agreements

Yusuf Yildrim [yay7]

1:30pm-1:45pm 

Yn Erbyn y Ffactorau

Anne Uruska [acu1]

(Cyflwyniad Cymraeg: darpariaeth cyfieithu ar y pryd)

1:45pm-2:00pm 

Flexible and Biodegradeable Multiple-Input-Multiple-Output Antenna Frontend for 5G Wireless Applications

Anikó Német [ann23]

2:00pm-2:15pm 

Trafodaeth agored 

2:15pm-2:30pm 

Sylwadau i derfynu

Yr Athro Reyer Zwiggelaar

Pennaeth Ysgol y Graddedigion

 


Gwobr i’r Crynodeb Gorau
Bydd y crynodeb gorau a gyflwynir yn y gynhadledd yn cael ei ddewis gan aelodau pwyllgor y rhaglen dechnegol.

Canllawiau Cynhadledd i Uwchraddedigion  (Cliciwch yma)

Cysylltu â Ni
E-bost: Ysgol y Graddedigion grastaff@aber.ac.uk