Cynhadledd i Uwchraddedigion Ymchwil PA 2024

BLAGURO

Rhaglen y gynhadledd 2024

Pryd: Ebrill 16 2024
Ble: Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brif Neuadd, Campws Penglais

Gall y Pynciau Gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i)

  • Lles Mewn Ymchwil
  • Cynhwysiant ac amrywioldeb
  • Arferion Blaengar
  • Ymchwil rhyngddisgyblaethol
  • Cymru
  • Iaith ac Ymchwil
  • Cynaliadwyedd mewn ymchwil
  • Y byd academaidd ar ôl Covid

 

Galwad am Grynodebau (Cliciwch yma)


Gwobr i’r Crynodeb Gorau
Bydd y crynodeb gorau a gyflwynir yn y gynhadledd yn cael ei ddewis gan aelodau pwyllgor y rhaglen dechnegol.

Canllawiau Cynhadledd i Uwchraddedigion  (Cliciwch yma)

Cysylltu â Ni
E-bost: Ysgol y Graddedigion grastaff@aber.ac.uk