Tîm Gwasanaethau Gweithwyr

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio a chontractau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Ffôn: (01970) 62 8555 (Est. 8555)
E-bost: thrstaff@aber.ac.uk 

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl

Sam Morrison, Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Sam Morrison Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant Adnoddau Dynol
Sue Jones-Hughes Cydlynydd Adnoddau Dynol
  Carys Jones  Cynorthwyydd Adnoddau Dynol 
  Joe Cioma Cynorthwyydd Adnoddau Dynol 
  Callum Fitzgriffiths Cynorthwyydd Adnoddau Dynol